Bue Logo Til forsiden

Moderne tider

hvad er en robot.jpg

Gennem det 19. årh. og i starten af det 20. årh. spredte industrialiseringens maskiner frygt og forvirring. Futuristerne lovpriste udviklingen, mens andre kunstnere som fx tjekken Carel Kapek, der var den første til at bruge ordet robot, var med til at skabe en grundlæggende mistillid til maskiner. Var mennesket slave af maskinerne eller var maskinerne menneskets slaver?

I Charles Chaplins film Moderne Tider fra 1936 er den mest berømte scene, hvor fabriksarbejderen, spillet af Chaplin selv, bliver ”spist” af maskinen, og teknikerne fokuserer kun på maskinens ve og vel. Scenen afspejler det klassiske tema om mennesket mod maskinen, hvor ”de moderne tider” i form af industrialiseringens fremmarch skaber en mekanisering af mennesket.