Bue Logo Til forsiden

Andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg
 • Hvordan har mennesker brugt hjulet gennem tiderne?
 • Hvad er de vigtigste opfindelser indenfor landtransport?
  – søfart? – luftfart? – rumfart?
 • Hvorfor fik dampmaskinen så stor betydning?
 • Findes der stadig mennesker, der bruger dampmaskinen?
  – I givet fald hvor og hvordan?
 • Hvordan virker en dampmaskine?
 • Hvordan bruger man i dag damp til at lave elektricitet?
 • Hvor mange forskellige typer motorer er der opfundet?
  – og hvilke energikilder bruger de?
 • Hvordan virker andre motorer til fart og bevægelse?
 • Hvem er de mest berømte opfindere indenfor motorer og transport?
 • Hvem er de mest berømte sportsfolk indenfor fart og bevægelse?
 • Hvad er de hidtil største katastrofer indenfor landtransport?
  – søfart? – luftfart? – rumfart?
 • Hvilke transportformer bruger mindst energi?
 • Hvilke transportformer forurener mindst?
 • Hvad sker der, når der ikke er mere olie og benzin?
 • Findes der elektronisk styrede eller robotstyrede transportsystemer?
 • Hvordan vil fremtidens transportsystemer se ud?

 

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål eller selv finde på nogen.
Men du kan også vælge at starte med et af de foreslåede forsøg.