Bue Logo Til forsiden

Hjælpemidler på dit værelse

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Lav en primitiv telefon/et telefonnet

Det var amerikaneren Alexander Graham Bell, der efter flere års arbejde, i 1876 kunne tage patent på den første telefon. Graham Bells mor var døv, og Graham havde derfor viet sit liv til at udvikle hjælpemidler til døve og tunghøre.

Telefonen er således oprindelig tænkt som et hjælpemiddel til hørehæmmede, men Graham fandt snart ud af telefonen kan lette hverdagen for de fleste mennesker. Du kan selv prøve at lave din egen primitive ”snor- telefon” og et ”snor-telefonnet”.

Oekolariet _hjaelpemidler -paa -dit -vaerelse
Den ene lyttende pige holder linen stram men holder med hånden på linen.
Den anden lyttende pige holder ikke linen stram.

 

En snor-telefon består af to plastbægre forbundet med en stram fiskeline. Når man taler ind i det ene bæger, vil lyden forplante sig til det andet bæger. – Prøv det. Hvis du deler din fiskeline i fx en lang og to korte stykker, vil du ligefrem kunne lave et telefonnet som vist på tegningen. – Prøv det.

Hverken Graham Bells telefon eller de telefoner, vi har i dag, virker dog ved, at ”ledningen” sættes i svingninger som i snor-telefonen. Telefoner har en mikrofon og en højttaler, der virker ved hjælp af elektriske signaler. Mikrofonen omsætter lydens svingninger til svingninger i en elektrisk strøm. Højttaleren omsætter svingninger i en elektrisk strøm til lyd (= svingninger i luften).

Du kan nemt vise princippet i en højttaler – brug:
1 strømforsyning (6V, vekselstrøm), 2 ledninger, 1 spole og 1 magnet. Forbind spole og strømforsyning ved hjælp af de to ledninger, og tilslut strømmen. Sænk magneten ned i hullet midt i spolen. Spolen vil nu vibrere mod underlaget – og derved skabe lyd.

Brug

 • 4 plastbægre
 • 10 – 20 meter fiskeline
 • 8 tændstikker
 • Tape
 • 1 lille søm
 • 1 tang og 1 saks

Overvej

 • Hvordan virker dit snor-telefonnet?
 • Hvorfor skal linen/linerne altid holdes stramme? Og hvor mange grene kan du have på dit telefonnet?
 • Hvordan bevæger lyden sig i dit telefonnet?
  – i dit højttalerforsøg?
 • Hvad består en højttaler af?
  – og hvordan virker den?
 • Hvordan har telefonen udviklet sig siden Graham Bell fik sit patent?
 • Kan du ”opfinde” en maskine, der laver lyd? – i givet fald: Hvordan?

DOWNLOAD

 • Denne opgave som pdf
 • Hele kapitlet som pdf

Se også...