Bue Logo Til forsiden

M & R til liv og sundhed

oekolariet_viden-om_billede.jpg

De fleste mennesker kender mindst én person, der er nødt til at bruge specielle maskiner og/eller andre hjælpemidler i hverdagen.

Nogle mennesker er født med et handicap – bevægehandicap, synshandicap eller andet, der gør, at de har brug for specielle maskiner og hjælpemidler, for at kunne leve et liv så tæt på det normale som muligt.

Andre mennesker har været udsat for en ulykke, eller et sygdomsforløb, der i en periode eller på livstid har påført dem et handicap eller nogle bivirkninger, der gør dem afhængige af særlige hjælpemidler. Men mennesker kan også blive så gamle og slidte, at de bliver nødt til at have adgang til særlige hjælpemidler, for at kunne fungere i hverdagen. Der ud over er der i dag mange mennesker, der bruger maskiner til træning af motion og styrke

Oekolariet _Maskiner -til -motion -og -traening

Maskiner og robotter til liv og sundhed kan derfor deles i tre grupper:


Hjælpemidler til motion og styrke
Fitness er en fællesbetegnelse for forskellige former for træning og motion bl.a. ved brug af maskiner. Mange forskellige maskiner til fitness er udviklet de seneste år.

Hjælpemidler til syge og handicappede
Heldigvis er der også opfundet mange maskiner til at lette livet for akut syge og konisk syge mennesker, samt til at lette hverdagen for handicappede personer.

Hjælpemidler til undersøgelse og behandling
Andre maskiner er opfundet til hjælp ved undersøgelse og behandling af personer med livstruende sygdomme eller andre helbredsproblemer. Scannere, pacemakere, operationsrobotter og mange andre maskiner er i dag vigtige hjælpemidler til at redde liv. Maskinerne udvikles hele tiden, og i dag er de første robotter til hjælp og lindring for syge, ældre og handicappede taget i brug.

Støvsuger-robotten og sælrobotten Paro er de første eksempler på, at robotter kan bruges til at forbedre liv og sundhed. På de to undersider vil vi opfordre dig til at udforske, hvordan maskiner og robotter til undersøgelse, behandling og/eller pleje virker, og hvordan man kan udnytte de samme principper i maskiner til andre formål.