Bue Logo Til forsiden

Raketter og affyringsramper

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Lav din egen vandraket 

Newtons Tredje Lov (fremsagt af Isaac Newton i 1687 e.Kr.) fortæller os, at der ved enhver kraftpåvirkning (aktion) skabes en lige så stor – men modsat rettet – kraftpåvirkning (reaktion). Denne lov er også blevet kaldt ”raketprincippet”, for det er netop dette princip, man udnytter ved en raketaffyring: Ved at skabe en aktion nedad og væk fra raketten skabes samtidig en lige så stor reaktion i den modsatte retning. Denne kraftpåvirkning kan ved nogle affyringer løfte en raket helt ud i rummet.

Du kan nemt og billigt eksperimentere dig frem til en større forståelse af Newtons Tredje Lov og raketters virkemåde ved at bygge, studere og videreudvikle vandraketter og affyringsramper af genbrugsmaterialer.

Oekolariet _raketter -og -affyringsramper

Lufttryk måles med et manometer.

  

Vandraketter kan fremstilles og videreudvikles på mange måder; men den grundlæggende virkemåde er: Sodavandsflasken fyldes knap 1/3 med vand. Flasken forsynes med halefinner eller anden styring. Cykelventilen sættes i proppen (evt. via en slange), der herefter monteres i flaskens åbning.

Vandraketten placeres i affyringsrampen med åbningen (proppen) nedad. Der pumpes nu vedholdende luft gennem ventilen, så der dannes et stort lufttryk i flasken over vandoverfladen. På et tidspunkt vil det stigende lufttryk presse først proppen og så vandet ud af raketten. Denne kraftpåvirkning (aktion) vil skubbe raketten med tilsvarende kraft (reaktion) i modsat retning af vandet
– op i luften. Byg en vandraket og gennemfør en raketaffyring som her beskrevet.

Brug

 • 1 1/2 l sodavandsflaske
  (gerne m. stor krave)
 • Gummiprop m. ét hul
 • Ventil fra cykelslange
 • Pumpe (gerne m. manometer)
 • Materialer til affyringsrampe og halefinner (styring)
 • Vand
 • Relevant værktøj

Overvej

 • Hvor højt og hvor langt kan din raket flyve?
 • Beskriv rakettens hastighed og bane.
 • Overvej hvilke faktorer, der har indflydelse på affyringens effekt.
 • Hvad er den bedste udformning af affyringsrampen? – af raketten?
  – hvorfor er disse udformninger bedre?
 • Kan man lave en mekanisme, der gør det muligt at styre (forsinke) det tidspunkt, hvor vandet slynges ud af raketten? – i givet fald hvordan?
 • Hvordan påvirker tyngdekraften rakettens bane?
 • Hvilke fredelige formål kan principperne i din raket og affyringsrampe bruges til?
 • Hvad har rumteknologiens udvikling betydet for os mennesker?

DOWNLOAD

Se også...