Bue Logo Til forsiden

Samlebånd og transport

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Byg dit eget transportbånd

Det første samlebånd blev opfundet og taget i brug af Ford-fabrikkerne i 1913, da de skulle i gang med at masseproducere Ford T-modellen. I dag er automatiserede samlebånd med anvendelse af industrirobotter almindelige i moderne fabrikker og produktionsvirksomheder i hele den industrielle verden.

Samlebåndene drives oftest af en eller flere elmotorer, der sørger for at båndet bevæger sig med en passende jævn hastighed, og derved transporterer de aktuelle produkter videre frem i produktionen. Du kan selv lave dit eget samlebånd, der kan transportere produkter fra et sted til et andet:

Oekolariet _samlebaand -og -transport
Det var Henry Ford, der i 1913 introducerede samlebåndet som en metode til masseproduktion.

 

Start med finde en kasseret kagerulle, to rundstokke eller andre runde valser, der kan drive dit samlebånd fremad. Husk: Valserne skal forsynes med en aksel, så de kan ophænges frit drejeligt i hver sin ende af samlebåndet. Find derefter egnet materiale til selve samlebåndet. Et stykke cykelslange vil kunne bruges, men et stykke gummimåtte eller andet, der er lidt stivere end slangen, er at foretrække.

Klip eller skær en lang strimmel af det valgte materiale i en bredde og længde, der passer til samlebåndet (fx 100 x 10 cm). Herefter skal du sy eller nitte båndet sammen til en ring. (Se foto) Fremstil nu en kasse til montering af samlebåndet – som vist på foto. Valserne med aksel monteres herefter i hver sin ende af kassen, så de kan rotere samtidig med, at de holder samlebåndet udspændt. Husk at overveje elmotorens placering inden kassen samles.

Elmotoren skal nu monteres, så den kan dreje den ene valse, når strømmen sluttes. Når du har fastgjort motoren og tilsluttet strømforsyningen, kan du afprøve dit samlebånd.

Brug

 • 2 rundstokke (el. lign.) á fx 11 cm
 • 2 aksler
 • 3 brædder (til montering af samlebåndet)
 • 1 stk. elmotor
 • 1 strømforsyning
 • Ledninger
 • 1 stk. gummimåtte el. lign. til samlebåndet

Overvej

 • Hvad er en ”passende jævn hastighed” for dit samlebånd?
  – for andre samlebånd?
 • Hvordan kan man regulere hastigheden?
 • Kan du forbedre og/eller videreudvikle dit samlebånd?
  – i givet fald hvordan?
 • Hvordan vil du sikre dig, at de mekaniske dele i dit samlebånd fungerer hensigtsmæssigt?
 • Findes der virksomheder i dit lokalområde, der anvender samlebånd? – fortæl!

DOWNLOAD

Se også...