Bue Logo Til forsiden

M & R til liv og sundhed

oekolariet_viden-om_billede.jpg

De første robotter i industrien og i plejesektoren er for længst taget i brug, og der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil gøre brug af robotter i endnu større udstrækning end i dag. Mange robotter og mange af de teknologier, der ligger til grund for disse, er oprindeligt opfundet og/eller udviklet til hjælpemidler for ældre, syge, handicappede og andre mennesker med reduceret eller begrænset førlighed.

Kørestole, talemaskiner, høreapparater, udstyr til overvågning, forskellige lyd- og lyssignaler, visse kraner, elevationssenge, fjernbetjeninger, samt en lang række hjælpemidler til brug i den daglige husholdning, i den personlige pleje og til træning/genoptræning af udvalgte muskelgrupper er konkrete eksempler på teknologisk udvikling til gavn for menneskers liv og sundhed.

 

 

 

 

Der udvikles konstant nye og stadigt mere specialiserede hjælpemidler til brug i pleje- og sundhedssektoren. En stor del af disse hjælpemidler opfindes og udvikles i dag af specialuddannede sundhedsteknologi- ingeniører.

Hjælpemidler indenfor sundhedsteknologien kan groft deles i følgende hovedområder:

Hjælpemidler til brug i hverdagen omfatter en bred og omfangsrig vifte af konkret udstyr og andre hjælpeforanstaltninger:Udstyr til brug i husholdningen, i den personlige pleje, til fritidsaktiviteter, til at muliggøre og/eller forbedre kommunikation og information samt foranstaltninger til brug, når boligen og nærmiljøet skal tilpasses ændrede livsvilkår.

Hjælpemidler til øget mobilitet (bevægelighed) omfatter kørestole, rollatorer og andet udstyr til personlig transport samt proteser (kunstige lemmer) og ortoser (udstyr der stabiliserer og forbedrer bevægefunktionen). Derudover omfatter området også hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer.

Hjælpemidler til træning/genoptræning omfatter blandt andet mange af de maskiner vi i dag også finder i motions- og fitnesscentre. Derudover findes der en lang række hjælpemidler, der er udviklet til brug indenfor hospitalspleje og til personlig medicinsk behandling.

På de følgende undersider vil vi derfor opfordre dig til at udforske, hvordan maskiner og robotter til gavn for menneskers liv og sundhed virker, og hvordan maskiner og robotter kan øge syge, ældre og handicappede menneskers livskvalitet.