Bue Logo Til forsiden

Robotter med følelser og krop

hvad er en robot.jpg

Mange forskerne er i dag optaget af at udvikle robotter, der kan aflæse og selv vise følelser fx med ansigtsudtryk. Robotten Kismet er sådan en. Der bliver også udviklet robotter, der kan lære af deres egne erfaringer og gradvist blive klogere ligesom et lille barn. Nogle forskere arbejder også på at overføre ”kropslig intelligens” til robotter, og her er dyrenes adfærd og sanser en stor kilde til inspiration. 

Det er menneskeligt at træffe egne valg, at fejle og nogen gange handle stik imod al logik.

  • Hvad sker der, hvis det lykkes os at skabe en robot med intelligens som et menneske?
  • Hvad sker der, hvis en robot vælger at bryde de love, vi stiller op?


KISMET 

For at virke troværdige på mennesker, skal robotter kunne udtrykke følelser. Robotten er udstyret med et utal af sensorer, syn, hørelse og kunstig intelligens. Den lærer af sine omgivelser og udvikler sig alt efter, hvor meget og hvordan den bliver stimuleret. 
Den er ikke programmeret til at forstå ord men udelukkende til at afkode et menneskets sindstilstand ved hjælp af vores sociale koder såsom tonefald og kropssprog. 

KISMET er udviklet af Cynthia Breazel fra MIT - Massachusetts Institute of Technology.

Kortfilm om en androide der udvikler følelser. Video: Quantic Dreams

Robotter med følelser og krop

Robotten Kismet