Bue Logo Til forsiden

Robotarmens programmering

hvad er en robot.jpg

Programmering 
Industrirobotter skal være meget præcise, og derfor kontrolleres de som regel via et helt klassisk styresystem, der er programmeret traditionelt. Det vil sige, at programmet udgøres efter en plan med forskellige elementer, der bliver udført i en bestemt rækkefølge. Eksempelvis: en svejserobot lokaliserer hjørnet, der skal svejses, svejser alt i en given rækkefølge og går videre til næste hjørne og begynder forfra. Industrirobotter er med deres præcision med til at øge produktionen og give en mere ensartet kvalitet. Til gengæld er de som regel ikke hverken særlig mobile eller autonome. 

Robotarmens programmering

Præcis og følsom