Bue Logo Til forsiden

Robotter på Lindø Skibsværft

hvad er en robot.jpg

Verdens mest moderne skibsværft 
Lindø-værftet på Nordfyn var blandt verdens mest moderne skibsværfter og har gennem tiderne sat nye standarder for skibsbyggerier – godt hjulpet på vej af robotteknologien. Verdens første dobbeltskrogede supertanker blev bygget på Lindø i 1993 og i 2006 byggede de verdens største containerskib Emma Mærsk, der kan rumme 11.000 containere. 

Udvikler robotteknologi
Lindø-værftet har været en af de virksomheder i Danmark, der har betydet mest for udviklingen af robotteknologi. Siden 1985 begyndte man at automatisere arbejdsgangene på værftet, som det hedder, når man tager robotter i brug til at udføre arbejdsopgaverne. Det er fortrinsvis forskellige svejse- og skærerobotter, der er blevet anvendt til stor gavn for medarbejderne, der slap for det ensidige svejsearbejde, hvor man ofte skal stå i akavede stillinger og lave de samme ensformige bevægelser. 

Off-line programmering
Som noget særligt for Lindø udviklede man off-line programmering, som er kendetegnet ved, at programmeringen af robotten foregår uden fysisk kontakt til den. Programmører kan ved hjælp af et computerprogram og en 3D model af det emne, der skal svejses, lave et nyt program til robotten, mens den er i fuld gang med en anden opgave. Operatøren, der arbejder med robotten til dagligt, kontrollerer den ved hjælp af et håndholdt kontrolpanel, der er let at betjene. 

Trods avanceret robotteknologi blev det i 2009 besluttet, at Lindø-værftet skulle lukkes i begyndelse af 2012, når de sidste skibe, som var på ordrer, var blevet lavet færdige. 

Robotter på Lindø Skibsværft

Lindeø robotarm fra udsillingen i Økolariet i Vejle