Bue Logo Til forsiden

Insektrobotter

hvad er en robot.jpg

Dyrene har udviklet sig gennem årtusinder til at kunne overleve på vores klode. Hvis vi kan efterligne dyrenes sanser og måder at bevæge sig på i naturen, kan vi udvikle robotter, der selv kan bevæge sig og orientere sig i omgivelserne, tilpasse sig ydre forandringer og lære af egen erfaringer. 
Derfor er robotforskerne meget optaget af at undersøge, hvordan dyrs sanser og bevægelser er skruet sammen. For at skabe kunstig intelligens skal man studere, hvordan biologisk intelligens virker. Netop insekter er her smarte at efterligne, fordi det er simple dyr med små hjerner, men de er højt specialiserede. 

Målet er at skabe robotter, der kan tilpasse sig og begå sig i et miljø, der ændrer sig, og som vi måske ikke kan kontrollere. Små, insektlignende robotter kan bruges til at undersøge katastrofeområder, militæret kan bruge dem til at undersøge fjendtligt område, og de kunne måske sendes helt til Mars for at udforske planeten. Sender vi en hel sværm, gør det ikke så meget, hvis ikke alle ”overlever”.

Forskerne forsøger at lave robotter, der efterligner dyrenes adfærd og bevægemønster. Ved at studere dyrene, er man blevet bevist om, at ikke kun hjernen, men også kroppen er vigtig. Mange forskerne er i dag meget optaget af, at give robotterne krop, og især slanger, firben og insekter giver god inspiration, da de bl.a. klarer sig godt på ujævne overflader.

Insektrobotter

Vidste du...

  • at de fartøjer man sender til Mars for at udforske planeten er inspireret af insekters bevægelser og sansesystem?
  • at Biomimetik er et videnskabelig felt, der ved at hente inspiration og viden i naturen forsøger at forbedre forskellige teknologier - bl.a. robotter?
  • at man har lavet robotter, der kan kravle op af en lodret flade, fordi man har efterlignet sugeevnerne under gekkoens fødder?