Bue Logo Til forsiden

Millitærrobotten Big dog

hvad er en robot.jpg

Den amerikanske robot ”Big Dog” er inspireret af en hund. Den er udviklet til at fungere som bærer for soldaterne i feltet. Big Dog er på størrelse med en stor hund og kan bære 150 kg gennem mudder, klipper og sne. Al dens adfærd er prædefineret uden mulighed for egen indlæring i modsætning til AMOS, den tyske insektrobot.

Millitærrobotten Big dog

Hver "hund" kan bære 150 kg!