Bue Logo Til forsiden

Seaswarm

hvad er en robot.jpg

Seaswarm er tænkt som en flåde af autonome robotter, som bruger et nanomateriale til at samle olie fra havets overflade. Idéfolkene tænker, at en flåde på 5000 robotter vil kunne rense oliekatastrofen i den Mexicanske Golf på en måned.