Bue Logo Til forsiden

Malkerobotter

hvad er en robot.jpg

Fra industrien har robotterne bredt sig til landbruget. Malkerobotter er her de mest udbredte og 10 procent af alle danske køer malkes med robot. Der findes forskellige typer malkerobotter. En meget udbredt model er Lely. Her kan malkerobot genkende hver enkelt ko, via en sender der sidder i et halsbånd. Derfor ved robotten, hvor meget mælk den pågældende ko vil give, hvor patterne sidder i forhold til yveret og hvor meget ”slik”, den skal belønnes med. Har koen yverbetændelse, opdager robotten det og separerer mælken fra i spande, så den ikke kommer i tanken og med på mejeriet. 

Livet i stalden
Det giver naturlig ro i stalden, at koen kan følge sin egen rytme. Den bestemme selv, hvornår den vil malkes, sove, æde og skide. Hver dag går landmanden 2-3 gange en runde imellem køerne for at holde opsyn og øje med trivsel og brunst, samt have kontakt med køerne. Samtidig holdes båsene rene og bliver strøget med snittet halm. 10 procent af alle danske køer malkes med robot.

Malkerobotter

Malkerobotplanche fra udstillingen i Økolariet i Vejle