Bue Logo Til forsiden

Robotter i pleje- og sundhedssektoren

hvad er en robot.jpg

Robotterne hjælper 
Robotter er vidt udbredte i hele plejesektoren og sundhedsvæsenet, hvor de udføre en masse opgaver indenfor rengøring, genoptræning og operationer. Der bliver flere ældre og færre til at tage sig af dem. I den danske plejesektor er tanken, at robotter kan hjælpe med praktiske opgaver og frigøre hænder til menneskelig omsorg. I Japan har man sågar udviklet en brusebads-robot og en ble-robot til brug for ældre og syge. 

Care-o-bot 
Care-o-bot er en social robot, udviklet af det tyske firma Fraunhofer. Den oprindeligt udviklet til at hjælper fx ældre og handicappede i hjemmet. Den nyeste udgave, Care-o-bot 3, er udviklet med henblik på også at fungere som ”butler” eller ”husassistent”.

Robotsælen Paro
Herhjemme er et af de nyeste tiltag robot- babysælen Paro, der kan erstatte samvær med et levende dyr. Undersøgelser viser nemlig, at dyr har en positiv effekt på psyken og den fysiske sundhed, men på mange plejecentre er det ikke muligt at holde levende dyr. 

Robotter i pleje- og sundhedssektoren

Et æble om dagen...