Bue Logo Til forsiden

Paro gør gavn i Vejle

hvad er en robot.jpg

Paro vækker følelser 
I Danmark anvendes Paro især til demente patienter bl.a. på plejecentret Bakkeager i Vejle. Følelser er det man husker som dement, og når en beboer oplever gode følelser, lagrer det sig som en positiv oplevelse. Erfaringerne med Paro viser, at den vækker positive følelser, lægger en dæmper på aggressiv adfærd og i nogle tilfælde kan den også øge hjerneaktiviteten hos demente. 

Gør hverdagen lettere
Plejecenteret Bakkeager har mange rigtig gode erfaringer med Paro. Både følelsesmæssigt og som et såkaldt socialt pædagogisk redskab, der kan være med til at gøre hverdagen for beboerne lettere og præget af så mange positive oplevelser som muligt. 

En ældre dame havde været på besøg hos sin dødssyge datter, og damen var meget påvirket af oplevelsen, da hun kom tilbage. Hun fik Paro i skødet og faldt efterhånden til ro og begyndte at synge ”Jeg er træt og går til ro”. Det er et eksempel på, at Paro kan bruges til at etablere en følelsesmæssig kontakt, der virker positivt på psyken.

Paro bruges også som ”positiv afledningsmanøvre”, så man undgår magtanvendelse. Et eksempel er en meget dement beboer, der ikke er glad for toiletbesøg, men når Paro er med, går alting uden problemer. 

Projekter
En del af plejepersonalet på Bakkeager har været på et kursus i, hvordan man bruger Paros terapeutiske egenskaber inden for pleje og omsorg hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, der som de første uden for Japan gennemføre forskellige projekter med Paro.

Paro gør gavn i Vejle

Paro vækker positive følelser