Bue Logo Til forsiden

Robotkirugi

hvad er en robot.jpg

Robotkirurgi 
I begyndelse af 1990’erne var operationsrobotter meget autonome og skulle blot programmeres til at udføre operationen. Det viste sig hurtigt, at det var nødvendigt med en mere aktiv rolle til kirurgerne. I dag fungerer operationsrobotterne derfor nærmere som intelligente hjælpeværktøjer for kirurgen, der styrer dem.

Mange fordele
En operationsrobot som fx Da Vinci har mange fordele. Den giver bedre komfort for kirurgen, der bliver mindre træt under operationen. Den giver langt større præcision, en sikrere hånd, og den kan forstørre billeder af operationen. For patienten er der også mange fordele. Erfaringer fra fx Aalborg Sygehus viser, at kirurgien er mere præcis og skånsom, der er færre blødninger, man kommer hurtigere hjem efter operationen, og der er langt mindre behov for smertestillende medicin. 

Tele-kirurgi
Robotteknologien åbner også muligheden for tele-operationer, hvor kirurgen styrer en robot, der udfører operationen et helt andet sted. I 2001 blev en galdeblære fjernet på en kvinde i Strassburg, Frankrig af en operationsrobot, der blev fjernstyret fra New York, USA. 

Robotkirugi