Bue Logo Til forsiden

Star Wars-robot

hvad er en robot.jpg

NASA har også udviklet en mindre, kugleformet robot, der kaldes Personal Satellite Assistant, eller PSA. Den skal fungerer som en ”Lille Hjælper” for astronauterne ombord på den Internationale Rumstation. Robottens designer indrømmer, at han har ladet sig inspirere af den kugleformede robot, Luke Skywalker bruger, da han skal øve sig med sit lyssværd i Star Wars!

PSA’en skal hjælpe astronauterne med tidskrævende, dagligdagsrutiner såsom forskellige overvågningsopgaver i Rumstationen i form af målinger og registreringer eksempelvis af temperaturer og luftens sammensætning. Den skal kunne reagere, hvis en farlig situation er ved at opstå. Hvis fx niveauet af kuldioxid i Rumstationen stiger, skal den registrere det og informere astronauterne. 

Talende, tænkende og svævende
Den er på størrelse med en softball på godt 15 cm i diameter og udstyret med en række sensorer, kamera, skærmdisplay m.m. Den kan tale og kommunikere med astronauterne og genkende deres stemmer. Oplysningerne, som PSA’en registrerer, skal også kunne følges fra Jorden. Ligesom astronauterne svæver PSA’en rundt inde i rumstationen og bevæger sig frem ved hjælp af små propeller.

Star Wars-robot

PSA - Personal Satelite Assistant