Bue Logo Til forsiden

GPS

rumteknologi.jpg

Oekolariet _gpsGPS er en forkortelse af Global Positioning System – globalt positionerings-system. Vi bruger GPS til at finde vej med og fastlægge vores position. Vi kender det måske bedst fra bilen, hvor GPS’en hjælper os med at finde vej, men det bruges også af militæret, i skibe, fly, mobiltelefoner, til redningstjenester og sågar i motionsure m.m.

Sådan virker GPS
GPS fungerer ved hjælp af fire satellitter, der udsender radiobølger. Princippet kaldes triangulering. Din GPS-modtager ved, hvornår signalet blev afsendt og hvornår det blev modtaget. Derfor kan den udregne den afstand, signalet har rejst og på den måde fastlægge din position i fx bilen. Det signal, satellitterne udsender, dækker et cirkelformet areal på jorden, hvor GPS-modtageren er i stand til at modtage det på samme tid, uanset hvor på cirklens kant, du står, kører flyver eller sejler. Derfor kræver det hele fire satellitter at fastlægge vores præcise position, da du er lige der, hvor de fire cirkler skærer hinanden. (Se grafik fra rummet.dk).


Opfundet af militæret
Det første GPS-system i verden blev udviklet og opsendt af det amerikanske militær i 1970’erne og 1980’erne. Det var og er stadig tilgængeligt for alle, der har en modtager. Sovjetunionen fulgte hurtigt efter, og udviklede deres eget GPS-system i 1980’erne. I Europa vil vi ikke være afhængige af det amerikanske militær, og derfor har det europæiske rumagentur, ESA, i fællesskab med EU udviklet det civile GPS-system Galileo, der bliver taget i brug fra 2015.

GPS

Grafik: Rummet.dk