Bue Logo Til forsiden

Big Bang

udforskning af rummet.jpg

Oekolariet _big -bang

Big Bang – kan vi forstå det?

Big Bang er ind til videre den bedste forklaring på, hvordan Universet blev født for ca. 13,7 milliarder år siden i en meget varm, tæt suppe af stof og stråling, hvorfra galakserne, planetsystemerne, planeterne og alle de bestanddele, vi finder i universet efterfølgende er dannet. Siden Big Bang har Universet udvidet sig, og temperaturen er faldet. 

Den baggrundsstråling, Planck måler, er meget jævn og et udtryk for, at universet på stor skala har samme temperatur overalt i dag, nemlig 2,725 grader over det absolutte nulpunkt. Det absolutte nulpunkt er den laveste tænkelige temperatur, og skrives ofte som 0 Kelvin som svarer til -273,15 ⁰C. Ifølge forskerne er det meget svært at forestille sig, at universet har fået den samme temperatur ved et tilfælde. Derfor er strålingen fra Big Bang et af de vigtigste elementer til at bekræfte selve Big Bang-teorien.


Hvad var der før Big Bang?
Ifølge Big Bang-teorien blev universet dannet for 13,7 millioner år siden, men teorien kan desværre ikke fortælle os hvad der skete i selve Big Bang eller hvad der var før. Selve Big Bang teorien handler kun om universets udvikling efter det øjeblik, dannelsen er sket. Det giver heller ikke nogen mening at spørge om, hvad der var ”udenfor”, da universet allerede ved dannelsen var uendeligt. Udvidelsen har blot strakt alle længder! Måske får vi på et tidspunkt en teori, der kan fortælle os, hvad der var før Big Bang!