Naturvejledning

Book en naturtur

Del siden:

Skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber i Vejle Kommune kan bestille ture ud i naturen med Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup.

Turene foregår typisk på kommunale arealer, eller i naturområderne tæt på skolen/institutionen. Indholdet kan vi aftale på forhånd og tilpasse efter behov.

Emnerne kan fx være:

  •  Vores skov (træer, insekter, fugle, pattedyr o.a.)
  •  Spiseligt i naturen (skoven, engene, havet)
  •  Dyrelivet i vandløb og søer (insekter, fisk og padder)
  •  Årstiderne (hvad sker netop nu)
  •  Landskabets opståen (geologi og geografi)
  •  Krible/krable (på jagt efter smådyr)
  •  Hvad finder vi på stranden - opskyl

 

Foreninger, klubber og skoler uden for Vejle Kommune 
Arrangementer og ture i kommunens skove og naturområder, eller i private naturområder (efter aftale med ejeren), kan arrangeres i et vist omfang. Ring og få en pris på tlf: 21 78 21 03 eller mail: finli@vejle.dk 

Emner kan fx være:

  •  Spiseligt i naturen
  •  Spiselige svampe 
  •  Naturen netop nu, i et udvalgt naturområde

 

Offentlige naturture i Vejle Kommune 
Minimum en gang om måneden afholdes offentlige naturture. Disse er gratis og annonceres på okolariet.dk (se link her på siden) samt i dagspressen.

 

Skoler og instututioner i Vejle Kommune kan også benytte
Børne- og Ungeforvaltningens naturvejleder-tilbud:

Naturvejleder Helle Thuesen
Uddannelse & Læring  | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
Tlf. 5125 4658
E-mail: hethu@vejle.dk

 

I regionen er der desuden en række andre naturvejledere: 
- se under de enkelte angående mulighederne for at benytte dem...

Find naturvejledere i hele landet her!


til top