Naturvejledning

Book en naturtur

Del siden:

Skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber i Vejle Kommune kan bestille ture med Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup ud i naturen.

Turene foregår typisk på kommunale arealer, eller i naturområderne tæt på skolen/institutionen. Indholdet kan vi aftale på forhånd og tilpasse efter behov.

Emnerne kan fx være:

 •  Vores skov (træer, insekter, fugle, pattedyr o.a.)
 •  Spiseligt i naturen (skoven, engene, havet)
 •  Dyrelivet i vandløb og søer (insekter, fisk og padder)
 •  Årstiderne (hvad sker netop nu)
 •  Landskabets opståen (geologi og geografi)
 •  Krible/krable 
 •  På sportur
 •  Hvad finder vi på stranden - opskyl
 •  Kommunikation i dyreverdenen

Foreninger, klubber og skoler uden for Vejle Kommune 
Arrangementer og ture i kommunens skove og naturområder, eller i private naturområder (efter aftale med ejeren), kan bestilles. Ring og få en pris på tlf: 21 78 21 03 eller mail: finli@vejle.dk 

Emner kan fx være:

 •  Spiseligt i naturen
 •  Spiselige svampe 
 •  Naturen netop nu, i et udvalgt naturområde

Offentlige ture på kommunale arealer 
Minimum en gang om måneden afholdes offentlige naturture. Disse er gratis og annonceres på okolariet.dk, oplev.vejle.dk og på naturoplevelser.nu samt i dagspressen.


til top