Naturvejledning

Deltag på en offentlig tur

Del siden:

Hver måned tilbyder Økolariet guidede ture ud i Vejles smukke natur. Turene er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

I løbet af marts 2020 vil du her på siden kunne finde et nyt års-program for naturvejlederarrangementer i 2020.

Frem til marts vil der blive gennemført nogle få arrangementer, som løbende vil blive annonceret her:

 

Gamle bøgetræer må falde for at give plads til nye
Søndag d. 26. januar 2020, kl. 10.00-12.00

Vejle Kommune tynder over de kommende par år ud i nogle af de ældste bøgetræer i Nørreskoven omkring Vejle Stadion. Formålet er at skabe mere lys og luft til unge bøgetræer og give bedre levevilkår for skovens dyreliv. For at tilgodese biodiversiteten i skoven vil nogle af de fældede bøge blive efterladt i skovbunden, mens der laves træruiner af andre egnede træer. Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at man fælder store velvoksne bøgetræer for at skabe bedre natur – men det kan du høre mere om på turen i Nørreskoven sammen med forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen, miljøtekniker Bo Levesen og naturvejleder Finn Lillethorup. På turen fortæller vi om, hvordan skovdrift og biodiversitet kombineres i Vejles Kommunes skove. På turen satser vi også på, at vi kan få en af kommunens skovarbejdere til at vise, hvordan man fælder et stort bøgetræ. Husk robust fodtøj, da der er vådt og mudret i skoven.

Mødested: Ved Kong Hans Eg foran Vejle Stadion, Roms Hule 6, 7100 Vejle.
Turledere: Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen og miljøtekniker Bo Levesen, Natur og Friluftsliv, Vejle Kommune samt Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Natur- og Friluftsliv samt Økolariet, Vejle Kommune.

 

Vejle Ådal ved Haraldskær
Søndag d. 23. februar 2020, kl. 10.00-11.30

Haraldskær hovedgård ligger lige midt i Vejle Ådal på en af de snævreste passager i ådalen. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en lille tur i landskabet omkring den gamle hovedgård og langs med Vejle Å. Det er langt fra tilfældigt, at Haraldskær er placeret her midt i ådalen, og på turen skal vi høre lidt om, hvordan ådalen har været livsnerven i driften af landbruget i historisk tid. Vi skal se på samspillet mellem naturen og kulturhistorien, som flere steder er meget tydelige i landskabet ved Haraldskær, hvor man blandt andet kan se spor af engvandingssystemer og tidligere tiders udretning af åen. NB – for interesserede er der er åbent hus på Hotel Haraldskær samme dag, hvis man har lyst til at se den gamle herregård indefra.

Mødested: Haraldskær Avlsgård; Skibetvej 139, 7100 Vejle.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Om naturturene...

  • Turene er typisk af en varighed på et par timer.
  • Turlængden er normalt 3-4 km.
  • Turene gåes i et moderat tempo og der er en del stop undervejs.
  • Turene vil normalt være udfordrende for gangbesværede og fx klapvogne, da vi går på skovveje og ad små trampestier, ad stigninger og intermistiske trapper, gennem låger, i skovbund og terræn mm.
  • Husk fodtøj, der passer til årstid og vejrlig - der er tit vådt og mudret.
  • Hunde bør ikke deltage - se nedenstående... 

Deltag på en offentlige tur

Ta' med på tur, men lad hunden blive hjemme...

På Økolariets offentlige ture med naturvejleder vil jeg gerne have, at du ikke tager hunden med.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer, når der er hunde med.

Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

Finn Lillethorup
naturvejleder 

Deltag på en offentlige tur

til top