Naturvejledning

Deltag på en offentlig tur

Del siden:

Hver måned tilbyder Økolariet guidede ture ud i Vejles smukke natur. Turene er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. I listen herunder kan du se de kommende ture i sæson 2019: (NB - ture tilføjes løbende!)

Randbøl Hede – et år efter branden

Søndag d. 11. august 2019, kl. 10.00-12.00

Heden skal opleves, når lyngen blomstrer – og det er i august! Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur ud over Randbøl Hede for at opleve den specielle natur, der kendetegner heden, med dens sandjord, lyngplanter og hedemoser. I forsommeren 2018 var der en stor natur-brand på Randbøl Hede, hvor mere end 500 ha af den store hede brændte af. Randbøl Hede er det største sammenhængende hedeområde i Vejle Kommune, og heldigvis er der store dele af området, der ikke blev berørt af branden. På turen skal vi blandt andet kigge på hvordan det går med naturen på de afbrændte arealer, hvor hede-planterne så småt er ved at indvandre igen.

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Aftentur i Give Plantage
Torsdag d. 15. august 2019, kl. 19.00-21.00

På en tur gennem Give Plantage fortæller naturvejleder Finn Lillethorup om naturen i den gamle plantage. Plantagen er en af de ældste plantager i Danmark, med sin mere end 150 årige historie. Selv om det ligger i begrebet plantage, at det er en plantet skov, så er der masser af spændende natur i plantagen. Plantagerne er med deres nåletræer en forholdsvis ny naturtype i Danmark, som har skabt nogle særlige levesteder for både dyr og planter i dansk natur. På turen vil vi kigge på den særlige natur, der er opstået i forbindelse med plantagens opvækst og drift.

Mødested: P-pladsen ved Jægerhytten i Give Plantage, Højgårdsvej 2, 7323 Give.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune i samarbejde med Give Plantage Aps.

 

Fjordens spisekammer - Vejle Fjord Festival
Søndag d. 25. august 2019, kl. 10.00-16.00

Fjorden er et spisekammer, både for dyrene i naturen og for os mennesker. Naturvejlederne fra Økolariet vil i forbindelse med Vejle Fjord Festival arrangementet præsentere et udvalg af både dyr og tangplanter fra fjorden, der er interessante som fødevarer. Få ideer og opskrifter med hjem, så du selv kan ”smage på fjorden”. På Økolariets stand på havneøen er der bassiner med smådyr fra fjorden; rejer, krabber, muslinger m.m. Der vil desuden være en grejbank, hvor du kan låne lidt udstyr til selv at prøve at fange smådyr ved molen. På standen kan du ud over Økolariets naturvejledere også møde Fjordfiskerne fra Brønsodde, Foreningen Vejle Fjordhave og Rødkilde Gymnasiums maritim-linje, der alle fortæller om livet og miljøet i fjorden.

Mødested: Vejle Fjord Festival v/ Havneøen, Vejle Havn, 7100 Vejle.
Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune og Blå Flag.

 

Naturens Dag
Søndag d. 08. september 2019

Der vil blive tilbudt en række arrangementer i forbindelse med Naturens Dag. Planlægningen er stadig i gang og turene annonceres, når de er tilrettelagt...

 

Store Svampedag – Søndertorv i Vejle
Lørdag d. 28. september 2019, kl. 11.00-14.00

En af efterårets helt store smagsoplevelser fra naturen er de mange spiselige svampe. Mød op på Søndertorv i Vejle og mød nogle af de lokale naturvejledere og svampeeksperter, der sammen med kokkeelever fra Syddansk Erhvervsskole, serverer både smagsprøver på og masser af viden om spisesvampe. I teltet på Søndertorv kan du se en udstilling om efterårets svampe, og få gode råd både om indsamling og tilberedning af spisesvampe.

Mødested: Søndertorv, 7100 Vejle.
Turledere: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og lokale naturvejledere.

 

Svampetur ved Munkebjerg Skov
Søndag d. 06. oktober 2019, kl. 13.00-16.00

Tag med naturvejlederne på en tur gennem Munkebjerg Skov for at finde svampe. På turen vil der blive lagt vægt på spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Arrangementet afsluttes med en udstilling og gennemgang af de indsamlede svampe. Håbet er, at alle efter turen er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Turledere: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet i samarbejde med lokale naturvejledere og svampekyndige.

 

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle
Tirsdag d. 15. oktober 2019, kl. 10.00-12.00

Vi skal en tur gennem Dyrehaven i Nørreskoven, hvor der lever både dådyr og sikahjorte. Den 30 ha store indhegning er levested for de omkring 50 dyr, der lever forholdsvis naturligt på trods af hegnet. Dyrene er vante til mennesker, og det er derfor som regel muligt at komme ret tæt på dyrene. Her i efteråret er hjortene i brunst og der udspiller sig kampe mellem dem om at få retten til at parre sig med hinderne (hunnerne). På turen vil naturvejleder Finn Lillethorup forsøge at guide deltagerne tæt på dyrene og fortælle om deres liv i Dyrehaven og om, hvordan brunstperioden forløber.

Mødested: Hovedindgangen til Dyrehaven i Nørreskoven, Helligkildevej, Vejle.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

På opdagelse i skovbunden - Sønderskoven
Torsdag d. 17. oktober 2019, kl. 10.00-11.30

Ude i skoven er der masser af dyr – både små og store – men de kan være svære at få øje på. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på jagt efter dyr og dyrespor i Sønderskoven omkring skovlegepladsen.
Vi skal blandt andet rundt og tømme billefælder og se på fangsten og vi skal se, hvad vi kan finde af spor efter større dyr i skoven. Turen er tilrettelagt for børn i aldersgruppen 4-8 år, der dog gerne må have forældre eller bedsteforældre med J.

Mødested: P-pladsen ved Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Frederikshåb Plantage og Syvårssøerne
Søndag d. 27. oktober 2019, kl. 14.00-16.30

Frederikshåb Plantage er en af vores største plantager i Vejle Kommune. Plantagen er i sin tid plantet for at få bugt med voldsom sandflugt i området, og den dag i dag er der spor i plantagen, der fortæller om områdets dramatiske fortid. Det enestående naturområde Syvårssøerne, der ligger midt i plantagen er et levn af det sandflugtshærgede landskab, der herskede på egnen i 1600-tallet. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur ind i plantagen og oplev klitlandskabet ved Syvårssøerne. På turen møder vi også historiske spor både fra Englandskrigene og Anden Verdenskrig.

Mødested: Den store rasteplads ved Randbøl Hede på Bøgvadvej umiddelbart vest for Frederikshåb, 7183 Randbøldal.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Naturen gør sig vinterklar - Engelsholm Skov

Søndag d. 17. november 2019, kl. 14.00-16.00

Skovene ved Engelsholm Slot lige syd for Engelsholm Sø er altid et besøg værd. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur rundt i den meget varierede skov, der byder på partier med mange gamle træer og lidt specielle ting som for eksempel avnbøg, cypres og nogle af egnens største ædelgraner og douglasgraner. På turen kommer vi rundt i skoven, en tur ned forbi Engelsholm Sø og en tur ud over engen og op omkring hedearealerne ved Sortehøj. Vi skal se på hvordan skoven og naturen har gjort sig klar til vinteren. Vær forberedt på vådt føre i skoven og vælg passende fodtøj!

Mødested: P-pladsen i skovkanten lige syd for Engelsholm Slot; Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Vinterstemning i naturen – Munkebjerg Skov
Søndag d. 15. december 2019, kl. 13.30-15.30

Munkebjerg skovens mange bøgetræer har for længst smidt bladene og står nu og venter på næste forår. Men skoven har alligevel sin charme at byde på også her i vintertiden. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur gennem Munkebjerg Skov for at se på, hvordan skoven tager sig ud her ved vintertid. Turen går op og ned gennem det bakkede landskab, hvor vi blandt andet skal helt ned til Ibækken, hvor havørrederne gyder her tidligt i vinterperioden.

Mødested: P-plads ved indkørslen til Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Nytårstur i Frederikshåb Plantage
Søndag d. 5. januar 2020, kl. 13.30-15.30

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på denne tur ud for at opleve vinterstemningen i Frederikshåb Plantage. På turen skal vi ind gennem det særprægede landskab ved Syvårssøerne, der ligger midt i plantagen. Afhængigt af årstidens føre og vejrforholdene skal vi på en tur gennem de mange forskellige bevoksningstyper og landskaber, som plantagen gemmer på – den er nemlig slet ikke så kedelig, som man måske skulle tro, når man hører ordet ”plantage”.

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.
Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Deltag på en offentlige tur

Ta' med på tur, men lad hunden blive hjemme...

På Økolariets offentlige ture med naturvejleder vil jeg gerne have, at du ikke tager hunden med.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer, når der er hunde med.

Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

Finn Lillethorup
naturvejleder 

Deltag på en offentlige tur

til top