Naturvejledning

Deltag på en offentlig tur

Del siden:

Hver måned tilbyder Økolariet guidede ture ud i Vejles smukke natur. Turene er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Her er en liste over de naturvejlederarrangementer, som Økolariet tilbyder i år. Der kan komme enkelte tilføjelser i løbet af sæsonen. God fornøjelse med turene!

 

Vejle Ådal – natur og biodiversitet

Torsdag d. 26. juli 2018, kl. 19.00-21.00

Vejle Ådal er skabt af istiderne i tidernes morgen og i dag ligger ådalen som et enestående naturområde, der strækker sig fra åens udspring ved Engelsholm Sø og frem til Vejle Fjord. På denne aftentur ved Haraldskær vil naturvejleder Finn Lillethorup fortælle om naturen i ådalen og om, hvordan man med naturpleje forsøger at skabe så gode muligheder som muligt for en høj biodiversitet og en varieret natur.

Mødested: P-pladsen på gårdspladsen af Haraldskær Avlsgård; Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 76812060, e-mail: okolariet@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Vandretur ad Grejsdalsstien
Søndag d. 29. juli 2018, kl. 09.30-ca. 16.00

Grejsdalstien fra Vejle til Jelling blev officielt indviet i efteråret 2017. Med dette arrangement er det planen at gå hele ruten på de 16 km i løbet af én dag. Stien er i starten og i slutningen meget regulær og følger forholdsvis velanlagte stier og småveje, men det midterste parti på 5-6 km langs Hørup Bæk foregår i kuperet terræn ad små snævre stiforløb på delvis blød bund, så turen er lettere udfordrende og kræver både god fysik og godt fodtøj. Deltagerne skal selv medbringe proviant til turen – dvs. en frokost-madpakke og lidt snacks til pauserne og ikke mindst vand eller andet drikkelse. Turen kommer til at foregå i et roligt tempo og med en del små pauser til at kigge på naturen. Planen er at holde en længere pause ved frokosttid. Turen ender, når vi ankommer til Jelling Station – sandsynligvis ved 16-tiden. Her er det op til den enkelte deltager selv at sørge for hjemtransport til Vejle – men det er selvfølgelig oplagt at tage toget, der kører direkte tilbage til Vejle Sygehus, hvor vi startede. Det er svært at sætte et nøjagtigt tidsskema op for dagens forløb – så deltagerne skal være indstillede på at være fleksible i den retning.

Mødested: Ved St. Grundet Skovvej v/ Vejle Sygehus.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Krabbejagt på Tirsbæk Strand
Tirsdag d. 31. juli 2018, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejlederen ud for at se på krible krable dyr ved stranden og på lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, så du skal bare møde op og være med. Vi satser på, at vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer.

Mødested: Badebroen på Tirsbæk strand. Der er p-plads ved Tirsbæk Strand, Strandvejen 185, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Vejle Kommune og Økolariet i samarbejde med Blå Flag.

 

Fang en reje på Hvidbjerg Strand
Onsdag d. 1. august 2018, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejlederen ud for at se på krible krable dyr ved stranden og på lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, så du skal bare møde op og være med. Vi satser på, at vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer.

Mødested: Badebroen på Hvidbjerg Strand. Der er p-pladser både ved Hvidbjergvej 59 og på Fædrift, 7080 Børkop.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Vejle Kommune og Økolariet i samarbejde med Blå Flag.

 

Krible Krable dyr i vandkanten – Ibæk Strand
Torsdag d. 2. august 2018, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejlederen ud for at se på krible krable dyr ved stranden og på lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, så du skal bare møde op og være med. Vi satser på, at vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer.

Mødested: Badebroen ved Ibæk Strand. Der er p-plads ved Ibæk Strand, Ibæk Strandvej 349, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Vejle Kommune og Økolariet i samarbejde med Blå Flag.

 

Aktiv naturpleje i Munkebjerg Skov
Søndag d. 5. august 2018, kl. 13.30-15.30

Naturen har ind imellem brug for hjælp til at udfolde sig optimalt – og denne dag vil vi gerne opfordre naturinteresserede til at komme og hjælpe med at sikre et lille stykke lynghede, der findes ude i Munkebjerg Skov. Det lille hedeareal er nemlig truet af forskellige træer og buske, der er ved at gro ind over området og ændre det fra hede til skov/krat. For at bevare det specielle naturområde skal vi denne dag have fjernet nogle af de buske og træer, der trænger sig på. Vi får brug for en masse håndkraft, når vi skal rykke planter op og klippe og skære småbuske og træer ned. Kom og hør miljøtekniker Bo Levesen fortælle, hvordan naturplejen kan bruges til at sikre hede-området og vær med til at udføre arbejdet. Vi har en del redskaber med, men du må også selv gerne medbringe grensaks, ørnenæb, grensav og arbejdshandsker, hvis du har det…

Mødested: P-plads ved indkørsel til Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune og naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med Natur- og Friluftsliv, Vejle Kommune.

 

Naturens spisekammer – VILD MAD
Lørdag d. 25. august 2018, kl. 14.00-17.00

August og dermed sommeren synger på sidste vers, og det er nu, naturen skal vise, hvad den har fået ud af sommersæsonen. Det er nu naturens spisekamre gerne skal være fyldte og klar til at forsyne de vilde dyr med føde gennem hele vinteren. Heldigvis kan vi også nyde godt af de mange spiselige ting, naturen har frembragt i løbet af sommeren.

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet på tur i landskabet ved Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage for at finde smagsprøver fra naturens eget spisekammer.

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med VILD MAD.

 

Spis din fjord - Vild med Vand i Vejle
Søndag d. 26. august 2017, kl. 10.00-17.00

Fjorden er et spisekammer, både for dyrene i naturen og for os mennesker. Naturvejlederne fra Økolariet vil i forbindelse med Vild med Vand arrangementet præsentere et udvalg af både dyr og tangplanter fra fjorden, der er interessante som fødevarer. Få ideer og opskrifter med hjem, så du selv kan ”smage på fjorden”. Der vil desuden være en grejbank, hvor du kan låne lidt udstyr til selv at prøve at fange smådyr ved molen, og vi laver en udstilling af de ting vi fanger og indsamler.

Mødested: Vild med Vand festivalpladsen ved Vejle Roklub, Stævnen 45, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet og Vild med Vand, Vejle Kommune.

 

Naturens Dag – Naturen i Give Plantage
Søndag d. 9. september 2018, kl. 10.00-12.00

På en tur gennem Give Plantage fortæller naturvejleder Finn Lillethorup om naturen i den gamle plantage. Plantagen havde 150 års jubilæum sidste år, og den er dermed en af de ældste i Danmark. På turen vil vi kigge på den særlige natur, der er opstået i forbindelse med plantagens opvækst og drift. Plantagerne er en forholdsvis ny naturtype i Danmark, som har skabt nogle særlige levesteder for både dyr og planter i dansk natur.

Mødested: P-pladsen ved Jægerhytten i Give Plantage, Højgårdsvej, 7323 Give.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med Give Plantage Aps.

 

Naturens Dag – Egekrat og kirkestier i landskabet ved Lindeballe

Søndag d. 9. september 2018, kl. 14.00-16.00

Tag med når Lindeballe og Omegns Borgerforening inviterer på en tur ad de gamle kirkestier og skovstier i landskabet i og omkring Lindeballe Skov. Naturvejleder Finn Lillethorup vil guide på turen, der følger et af de ”Spor i Landskabet”, der starter ved Lindeballe Kirke. Turen går gennem et meget varieret landskab med vandhuller, egekrat, skovbryn og flotte udsigter over marker og landskaber.

Mødested: P-pladsen ved Lindeballe Kirke, Åstvej 75, 7321 Gadbjerg.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Langelund-Karlskov Spejderne; Menighedsrådet for Ringive, Lindeballe og Langelund; Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening samt Lindeballe og Omegns Borgerforening i samarbejde med Økolariet.

 

Store Svampedag – VILD MAD
Lørdag d. 29. september 2018, kl. 11.00-14.00

En af efterårets helt store smagsoplevelser fra naturen er de mange spiselige svampe. Mød op på Søndertorv i Vejle og mød nogle af de lokale naturvejledere og svampeeksperter, der sammen med kokkeelever fra Syddansk Erhvervsskole, serverer både smagsprøver på og masser af viden om spisesvampe. I teltet på Søndertorv kan du se en udstilling om efterårets svampe, og få gode råd både om indsamling og tilberedning af spisesvampe.

Mødested: Søndertorv, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, lokale naturvejledere og VILD MAD.

 

Svampetur ved Munkebjerg Skov
Søndag d. 7. oktober 2018, kl. 13.00-16.00

Tag med naturvejlederne på en tur gennem Munkebjerg Skov for at finde svampe. På turen vil der blive lagt vægt på spiselige svampe- men der vil også blive kigget på de giftige. Arrangementet afsluttes med en udstilling og gennemgang af de indsamlede svampe. Håbet er, at alle efter turen er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med lokale naturvejledere og svampekyndige.

 

Krible Krable på skovlegepladsen
Tirsdag d. 16. oktober 2018, kl. 10.00-11.30

Ude i skoven er der masser af små krible krable dyr, der bare venter på at blive fundet og kigget nærmere på. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på krible krable jagt i Sønderskoven omkring skovlegepladsen.
Vi skal rundt og tømme billefælder og se på fangsten og vi skal se, hvad vi hver især kan finde af småkravl med det grej naturvejlederen har med til udlån. Turen er tilrettelagt for børn i aldersgruppen 4-6 år, der dog gerne må have forældre eller bedsteforældre med J.

Mødested: P-pladsen ved Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Hjorte i brunst i Dyrehaven
Torsdag d. 18. oktober 2018, kl. 13.00-15.00

Vi skal en tur gennem Dyrehaven i Nørreskoven, hvor der lever både dådyr og sikahjorte. Her i efteråret er hjortene i brunst og der udspiller sig kampe mellem dem om at få retten til at parre sig med hinderne (hunnerne). På turen skal vi se om vi kan komme tæt på de to hjortearter og høre om, hvordan deres brunst foregår.

Mødested: Hovedindgangen til Dyrehaven i Nørreskoven, Helligkildevej, Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Åerne i Vejle – en udfordring for byen
Søndag d. 4. november 2018, kl. 14.00-16.00

Ordet ”vejle” betyder vadested, og byen Vejle er stedet, hvor åerne mødes. Det har altid givet byen nogle udfordringer, at den ligger midt mellem åerne og fjorden. I en tid med klimaforandringer, øget vandstand i havene og kraftigere nedbør, har Vejle Kommune lavet forskellige tiltag i byen for at forhindre at byen bliver oversvømmet. På turen vil vi følge både Grejsåens og Vejle Å’s løb gennem byen, og se på både naturen langs åerne og på de anlæg, der er lavet for at beskytte byen mod oversvømmelser fra vandet fra både regnvandet, åerne og fjorden.

Mødested: Forpladsen ved Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Frederikshåb Plantage og Syvårssøerne
Søndag d. 18. november 2018, kl. 14.00-16.00

Frederikshåb Plantage er en af vores største plantager i Vejle Kommune. Plantagen er i sin tid plantet for at få bugt med voldsom sandflugt i området, og den dag i dag er der spor i plantagen, der fortæller om områdets dramatiske fortid. Det enestående naturområde Syvårssøerne, der ligger midt i plantagen er et levn af det sandflugtshærgede landskab, der herskede på egnen i 1600-tallet. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur ind i plantagen og oplev klitlandskabet ved Syvårssøerne. På turen møder vi også historiske spor både fra Englandskrigene og Anden Verdenskrig.

Mødested: Den store rasteplads ved Randbøl Hede på Bøgvadvej umiddelbart vest for Frederikshåb, 7183 Randbøldal.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Vintertur i Munkebjerg Skov
Søndag d. 16. december 2018, kl. 13.30-15.30

Munkebjerg skovens mange bøgetræer har for længst smidt bladene og står nu og venter på næste forår. Men skoven har alligevel sin charme at byde på også her i vintertiden. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur gennem Munkebjerg Skov for at se på, hvordan skoven tager sig ud her ved vintertid. Turen går op og ned gennem det bakkede landskab, hvor vi blandt andet skal helt ned til Ibækken, hvor havørrederne gyder her tidligt i vinterperioden.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

 

Deltag på en offentlige tur

Ta' med på tur, men lad hunden blive hjemme...

På Økolariets offentlige ture med naturvejleder vil jeg gerne have, at du ikke tager hunden med.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer, når der er hunde med.

Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

Finn Lillethorup
naturvejleder 

Deltag på en offentlige tur

til top