Bue Logo Til forsiden
030A9601_DxO 2.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Økolariet tilbyder året rundt guidede ture ud i Vejles varierede og smukke natur. Turene er gratis.

En del af turene har et begrænset deltagerantal og kræver tilmelding. Du tilmelder dig online her på hjemmesiden. 

Turene varer typisk et par timer og er normalt 3-4 km. 

Turene gåes i et moderat tempo og der er en del stop undervejs. Turene vil normalt være udfordrende for gangbesværede og fx klapvogne, da vi går på skovveje og ad små trampestier, ad stigninger og intermistiske trapper, gennem låger, i skovbund og terræn mm.

Husk fodtøj, der passer til årstid og vejrlig - der kan være vådt og mudret.

Nat v8.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Ta' med på tur,
men lad hunden blive hjemme...

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer. Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

God fornøjelse med turene!

Finn Lillethorup
naturvejleder

Hunde.jpg

Naturture med Økolariets naturvejleder

Økolariet genoptager nu naturturene med naturvejleder efter en længere pause pga Corona.

Vi er glade for nu igen at kunne indbyde Jer til guidede ture i Vejle Kommunes dejlige natur.

Her på siden kan du se en oversigt over de ture, som Økolariet tilbyder.

Turene kræver tilmelding - og du kan tilmelde dig her via hjemmesiden.

 

Listen vil blive opdateret løbende og turene vil blive annonceret på Økolariets Facebook-side. 

Husk at du også kan finde inspiration til din egen naturtur her på hjemmesiden...

 

Jeg glæder mig til at møde Jer derude i naturen!

 

Mvh

Finn Lillethorup, naturvejleder

 

20190417 DSC 0382 Karin Laursen DSC 6495 Karin Laursen

Naturture med Økolariets naturvejleder


Årets arrangementer - kronologisk


Naturens Dag – Grøn vision for Grundet

Lørdag d. 11. september 2021 kl. 15.00-17.00

Tag med på en tur rundt i lokalområdet Grundet nord for Vejle, hvor Grundet Lokalrådet i 2019-20 har gennemført projektet ”Grøn Vision for Grundet”, der blandt andet har til formål at styrke biodiversiteten i området og bidrage til at standse tabet af biodiversitet generelt. På en tur rundt i området vil medlemmer af projektgruppen sammen med naturvejleder Finn Lillethorup præsentere nogle af de tiltag, der er gennemført i samarbejde med konsulenter fra foreningen ”Vild med Vilje”. Tag med på denne tur og bliv inspireret til, hvordan du selv kan arbejde med at gøre dit eget boligområde ”vildere”.

Mødested: P-pladsen ved Nørremarkshallen, Grundet Bygade 20, 7100 Vejle .

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Grundet Lokalråd og Økolariet, Vejle Kommune.

IMG 7439X

Naturens Dag – Grøn vision for Grundet

AFLYST pga. ringe tilslutning

Naturens Dag - Naturtur ved Gudenåens Udspring

Søndag d. 12. september 2021, kl. 10.00-12.00

Gudenåen er Danmarks længste å, der løber fra sit udspring i Tinnet Krat hele vejen til udløbet i Randers Fjord. På en linje ned midt gennem Jylland finder vi det såkaldte vandskel, hvor vandet i bække og åer skal beslutte sig for, om det vil løbe mod østkysten eller vestkysten. Tinnet ligger lige netop på vandskellet og lige her har to af Danmarks største åer deres udspring: Skjern Å, der løber mod Ringkøbing Fjord i vest og Gudenåen, der løber mod Randers Fjord i øst. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur i landskabet omkring Gudenåens udspring. På turen vil vi følge Gudenåen på de første kilometer gennem et enestående landskab med kilder, enge, hede, mose og overdrev samt gamle egekrat.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 35 deltagere. TUREN ER AFLYST PGA MANGLENDE TILSLUTNING

Mødested: P-plads ved Gudenåens Udspring; Vandskellet, 7173 Vonge.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Vlcsnap 2021 06 21 22H24m02s214
AFLYST pga. ringe tilslutning

Naturens Dag - Naturtur ved Gudenåens Udspring

Naturens Dag - Naturtur i Vejle Ådal – Høstmarked på Haraldskær Avlsgård

Søndag d. 12. september 2021, kl. 10.30-12.00

Tag med naturvejleder Steen Hedrup på en tur ud langs Vejle Å i Vejle Ådal lige vest for Haraldskær, hvor Vejle Kommune i 1997 lavede et naturgenopretningsprojekt, hvor Vejle Å blev ført tilbage til sit gamle oprindelige forløb fra før 1840. Turen følger ådalen fra Haraldskær mod vest ud til Ballegab Skov og engarealerne ved Kvak Mølle, hvor et høsletlaug igennem flere år har plejet engen for at give gode vækstmuligheder for de vilde danske orkideer, majgøgeurt. Efter turen er der mulighed for at besøge Høstmarkedet på Haraldskær Avlsgård, som afholdes samme dag.

Mødested: Haraldskær Avlsgård, Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Steen Hedrup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20191013 1322 FL IMG 0065

Naturens Dag - Naturtur i Vejle Ådal – Høstmarked på Haraldskær Avlsgård

Naturens Dag - Naturtur i Vejle Ådal – Høstmarked på Haraldskær Avlsgård

Søndag d. 12. september 2021, kl. 13.00-14.30

Tag med naturvejleder Steen Hedrup på en tur ud langs Vejle Å i Vejle Ådal lige vest for Haraldskær, hvor Vejle Kommune i 1997 lavede et naturgenopretningsprojekt, hvor Vejle Å blev ført tilbage til sit gamle oprindelige forløb fra før 1840. Turen følger ådalen fra Haraldskær mod vest ud til Ballegab Skov og engarealerne ved Kvak Mølle, hvor et høsletlaug igennem flere år har plejet engen for at give gode vækstmuligheder for de vilde danske orkideer, majgøgeurt. Efter turen er der mulighed for at besøge Høstmarkedet på Haraldskær Avlsgård, som afholdes samme dag.

Mødested: Haraldskær Avlsgård, Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Steen Hedrup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20191013 1322 FL IMG 0065

Naturens Dag - Naturtur i Vejle Ådal – Høstmarked på Haraldskær Avlsgård

Naturens Dag - Naturtur i landskabet ved Lindeballe

Søndag d. 12. september 2021 kl. 14.00-16.00

Tag med når Lindeballe og Omegns Borgerforening inviterer på en tur ad naturstierne i landskabet i og omkring Lindeballe. Naturvejleder Finn Lillethorup vil guide på turen, der følger nogle af de ”Spor i Landskabet”, der starter ved Lindeballe Kirke. Turen går gennem et meget varieret landskab med vandhuller, egekrat, skovbryn og flotte udsigter over marker og landskaber.

Mødested: P-pladsen ved Lindeballe Kirke, Åstvej 75, 7321 Gadbjerg.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Menighedsrådet for Ringive, Lindeballe og Langelund sammen med Lindeballe og Omegns Borgerforening samt Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening i samarbejde med Økolariet.

20200627 1318 FL IMG 8920 (1)

Naturens Dag - Naturtur i landskabet ved Lindeballe

Store Svampedag – Søndertorv i Vejle

Lørdag d. 25. september 2021, kl. 11.00-14.00

En af efterårets helt store smagsoplevelser fra naturen er de mange spiselige svampe. Mød op på Søndertorv i Vejle og mød nogle af de lokale naturvejledere og svampeeksperter, der sammen med kokkeelever fra Syddansk Erhvervsskole, serverer både smagsprøver på og masser af viden om spisesvampe. I teltet på Søndertorv kan du se en udstilling om efterårets svampe, og få gode råd både om indsamling og tilberedning af spisesvampe.

Mødested: Søndertorv, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og lokale naturvejledere.

20180929 1212 FL IMG 0251

Store Svampedag – Søndertorv i Vejle

Svampetur i Tykhøjet Krat

Onsdag d. 29. september 2021, kl. 14.00-16.30

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Tykhøjet Krat er en god blanding af plantage, gamle egekrat og bøgeskov på en forholdsvis næringsfattig jord, og et plejer at være godt til mange af vores spisesvampe. Skoven er desuden statsskov, hvor vi som gæster må færdes frit i skoven, og derfor er det er godt sted at komme for at kigge på svampe. På turen vil naturvejleder Finn Lillethorup tage Jer med på en tur gennem skoven, hvor vi kigger på de forskellige svampe. På turen vil der blive lagt vægt på spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Som en del af arrangementet vil vi i fællesskab lave en lille udstilling af de indsamlede svampe, så man kan lære dem at kende. Det er ambitionen med turen, at alle efterfølgende er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-plads ved Tykhøjet Krat i t-krydset hvor Tykhøjetvej (176) og Bredsten Landevej (473) mødes (GPS: 55.763722, 9.291328).

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 76812060, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20051023 1216 FL IMG 3898

Svampetur i Tykhøjet Krat

Svampetur ved Munkebjerg Skov

Søndag d. 03. oktober 2021, kl. 13.30-16.00

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Munkebjerg Skov rummer mange forskellige bevoksninger med forskellige svampe, og det er et godt sted at tage ud, hvis man vil prøve kræfter med det at samle svampe. Tag med naturvejlederne på en tur gennem Munkebjerg Skov for at finde og samle svampe. På turen vil vi primært kigge på de spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Arrangementet afsluttes med en udstilling og gennemgang af de indsamlede svampe. Ambitionen er, at alle efter turen er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd. Der kræves ikke tilmelding til dette arrangement.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med lokale naturvejledere og svampekyndige.

20040904 1332 FL IMG 3616X

Svampetur ved Munkebjerg Skov

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Mandag d. 18. oktober 2020, kl. 10.00-12.00

Vi skal en tur gennem Dyrehaven i Nørreskoven ved Vejle, hvor der lever både dådyr og sikahjorte. Den 30 ha store indhegning er levested for de omkring 50 dyr, der lever forholdsvis naturligt på trods af hegnet. Dyrene er vante til mennesker, og det er derfor som regel muligt at komme ret tæt på dyrene. Her i efteråret er hjortene i brunst og der udspiller sig kampe mellem dem om at få retten til at parre sig med hinderne (hunnerne). På turen vil vi prøve at komme tæt på dyrene og fortælle om deres liv i Dyrehaven og om, hvordan brunstperioden forløber.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: Hovedindgangen til Dyrehaven i Nørreskoven, Helligkildevej, Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20190129 1051 FL IMG 2788

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Vi putter traner på Randbøl Hede

Tirsdag d. 19. oktober 2021, kl. 16.30-18.30

Tag med på en tur ud over Randbøl Hede til Staldbakkerne, hvor vi skal se, hvordan tranerne kommer flyvende ind for at overnatte ved søerne i den sydlige del af hedeområdet. Gennem de seneste 20 år er antallet af traner i Danmark vokset støt, og vi er så heldige at en større koloni har valgt at slå sig ned i vores lokalområde netop på Randbøl Hede. Tranerne flyver dog hver dag væk fra Randbøl Hede i større eller mindre grupper for at søge føde andre steder rundt i lokalområdet. Hver aften vender de imidlertid tilbage for at overnatte i fællesskab. Vi håber denne aften at kunne se, hvordan tranerne kommer flyvende til deres overnatningsplads og følge dem i kikkerten, når de går til ro. Naturvejlederen medbringer kikkerter til udlån. Medbring evt. et siddeunderlag – vi skal sidde på Staldbakkerne og overvære, når tranerne går til ro.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 76812060, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20210901 1951 FL K6A7591 (1)

Vi putter traner på Randbøl Hede

Efterårstur ved Vingsted

Onsdag d. 20. oktober 2021, kl. 10.00-12.00

Landskabet ved Vingsted byder på både Vejle Å, der slynger sig gennem ådalen, gamle løvskove på ådalens skrænter og Vingsted Sø, der ligger i en lavning i landskabet. Tag med på en vandretur rundt i landskabet, der på dette tidspunkt er præget af efterårets farver. På turen kommer vi også ind gennem det historiske værksted med den lille jernalderlandsby, hvor skoleelever kan komme på besøg i jernalderen.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-pladsen ved Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 76812060, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20191013 1426 FL IMG 0115

Efterårstur ved Vingsted

Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...
Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur

Hvis du ikke lige kan finde en offentlig naturvejledertur, der passer dig, så vil vi opfordre dig til at tage på opdagelse i Vejle Kommunes natur på egen hånd.

Vi har samlet en masse inspirationsmateriale til dig, der gerne selv vil ud i naturen i et særligt afsnit her på hjemmesiden. Kig ind og bliv inspireret - gå til siden her...

 

 

 

22 Ture I Vejle Kommunes Natur VAF Tillaeg

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur