Bue Logo Til forsiden
030A9601_DxO 2.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Økolariet tilbyder året rundt guidede ture ud i Vejles varierede og smukke natur. Turene er gratis og de er tilrettelagt for familier og enkeltpersoner. Hvis du vil på tur med en skoleklasse eller en anden form for gruppe, skal du kontakte naturvejlederen for at få tilrettelagt et særskilt arrangement. 

En del af turene har et begrænset deltagerantal og kræver tilmelding. Du tilmelder dig online her på hjemmesiden. Økolariet forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, hvor der er mindre end 5 deltagere tilmeldt dagen før.

Turene varer typisk et par timer og er normalt på 3-4 km. 

Turene gås i et moderat tempo og der er en del stop undervejs. Turene vil normalt være udfordrende for gangbesværede og fx klapvogne, da vi går på skovveje og ad små trampestier, ad stigninger og interimistiske trapper, gennem låger, i skovbund og terræn mm.

Husk fodtøj, der passer til årstid og vejrlig - der kan være vådt og mudret.

Nat v8.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Ta' med på tur,
men lad hunden blive hjemme...

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer. Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

God fornøjelse med turene!

Finn Lillethorup
naturvejleder

Hunde.jpg


Årets arrangementer - kronologisk

Naturforvaltning i Mølholm Ådal

Søndag d. 26. maj 2024, kl. 14.00-16.30

I Mølholm Ådal har Vejle Kommune gennem en årrække arbejdet med at sikre og styrke den særlige natur med åbne landskaber i det kuperede landskab, hvor der er en mosaik af fugtige og tørre enge samt overdrev, vandhuller, søer og vandløb. Et vigtigt element i naturplejen i området er brugen af græssende dyr, og her har kommunen indgået en række aftaler med private dyreholdere, som stiller deres dyr til rådighed til at græsse naturområderne. Tag med på denne tur rundt i Mølholm Ådal sammen med biolog Anne Drøgemüller Lund og dyreholder Stine Tuxen, der sammen med naturvejleder Finn Lillethorup fortæller om den særlige natur i ådalen og om naturforvaltningen.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding.

Mødested: P-pladsen ved Skoleskoven; (GPS: 55.672816, 9.551446). Indkørsel fra Sønderdalen, hvor den passerer under E45.

Turleder: Anne Drøgemüller Lund, Natur & Udeliv, Vejle Kommune og naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Grundejerforeningen Vindinggård, Grønlandsvejens Lokalråd, Økolariet og Natur & Udeliv, Vejle Kommune.

IMG 20220523 180734

Naturforvaltning i Mølholm Ådal

Kødædende planter og naturforvaltning ved Skærsø

Tirsdag d. 28. maj 2024, kl. 19.00-21.00

Skærsø er en såkaldt hedesø, der ligger i et fredet område syd for Egtved. Søen er den østligste hedesø i Jylland, og har derfor helt særlig betydning som sidste bastion for denne naturtype så langt imod øst. Skærsø er en såkaldt lobeliesø, opkaldt efter den sjældne undervandsplante tvepibet lobelie. Den næringsfattige sø og det omkringliggende moseområde er levested for flere sjældne dyr og planter, som netop et tilknyttet hedesøer og moser. Tag med på en tur rundt om Skærsø sammen med miljøtekniker Bo Levesen, Natur & Udeliv, Vejle Kommune, der igennem mange år har været involveret i arbejdet med at sikre det specielle naturområde og med at forbedre levevilkårene for blandt andet lys skivevandkalv, løgfrø, tvepibet lobelie og andre sjældne arter, som lever her. På turen rundt om søen bliver der blandt meget andet også mulighed for at opleve den lille kødædende plante rundbladet soldug, der har nogle fine voksesteder ved Skærsø.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved Skærsøvej lige nord for Skærsø; Skærsøvej 19, 6040 Egtved. (GPS: 55.586588, 9.276082).

Turleder: Miljøtekniker Bo Levesen, Natur & Udeliv, Vejle Kommune samt naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet samt Natur & Udeliv, Vejle Kommune.

20210627 1343 FL K6A7249

Kødædende planter og naturforvaltning ved Skærsø

Smugkig på det nye naturområde Tørskind Bakker

Søndag d. 09. juni 2024, kl. 10.00-12.00

I marts måned 2024 annoncerede Den Danske Naturfond, at den havde opkøbt et 83 ha stort naturområde ved Tørskind i Vejle Ådal. Naturfonden vil i samarbejde med Vejle Kommune lægge en plan for, hvordan området kan forvaltes, så der fremover skabes optimale muligheder for at naturen og biodiversiteten kan udvikle sig på det store område. Som noget nyt har Naturfonden denne gang ikke udelukkende købt arealer, der allerede indeholder unik natur, men man har desuden opkøbt landbrugsarealer, der støder op til naturarealer i ådalen. Ideen er at skabe muligheder for at ådalens natur kan sprede sig lidt ind i landskabet ovenfor ådalen og måske bidrage med noget nyt for biodiversiteten.
På turen vil vi prøve at begive os gennem nogle af de ny opkøbte arealer og se lidt på, hvad det er for specielle ting, der kendetegner ådalens natur.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen i Tørskind Grusgrav, Tørskindvej 98A, 6040 Egtved.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Tørskind Bakker Kort 2

Smugkig på det nye naturområde Tørskind Bakker

Naturtur ved Odderbækken

Søndag d. 09. juni 2024, kl. 14.00-16.00

Tag med på en tur langs Odderbækken, der ligger i det nordvestlige hjørne af Vejle Kommune. Odderbækken er et af de mange vandløb, som er med til at danne Skjern Å. Igennem tyve år har de forskellige lodsejere langs Odderbækken været samlede i Odderbæk Vandløbslaug, hvor man i fællesskab og i samarbejde med Vejle kommune har arbejdet på at skabe gode naturforhold langs Odderbækken i samarbejde med de landbrugere, der driver jorderne langs vandløbet. Takket være Vandløbslaugets store indsats, så har vi i dag en spændende natur både i og langs med Odderbækken, hvor der fx også er lavet græsningsordninger og nye vandhuller til gavn for naturen. På turen følger vi nogle af de fine naturstier, som Vandløbslauget også har fået lavet i området.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads lige ved Odderbækgård, Odderbækvej 4, 7323 Give.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Odderbækken

Naturtur ved Odderbækken

Naturen i juni – naturtur omkring Børkop Vandmølle

Onsdag d. 12. juni 2024, kl. 19.00-21.00

Tag med på en aftentur i naturen omkring Børkop Vandmølle, hvor vi skal se på naturens gang netop nu. Denne aften er dine guider Jørgen Pagh og Finn Lillethorup, der vil fortælle om, hvad naturen byder på i juni måned. Turen er én blandt en række ture, hvor lokale naturfolk guider og fortæller om det, man kan opleve i naturen netop på den aktuelle årstid.
Turene er tilrettelagt af Bionetværk Børkop, der er en lokal initiativgruppe i Børkopområdet, som laver arrangementer og initiativer, der handler om natur og biodiversitet. Turene gennemføres hen over sommeren 2024 – se mere på Bionetværk Børkop’s Facebook-gruppe.
(Foto: Jørgen Pagh)

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding.

Mødested: P-pladsen ved MarKant, Børkop Kulturhus, Ågade 6, 7080 Børkop.

Turledere: Ornitolog Jørgen Pagh og naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Bionetværk Børkop samt Økolariet, Vejle Kommune.

Aurora Jørgen Pagh E00A7966

Naturen i juni – naturtur omkring Børkop Vandmølle

Lær de vilde planter at kende - plantekursus

Lørdag d. 15. juni 2024, kl. 10.00-14.00

Vil du gerne være lidt bedre til at kende de vilde planter? Denne dag kan du tage med ud og kigge på vilde planter sammen med en flok botanikkyndige, som vil dele ud af deres viden. Dagen foregår i det fantastiske naturområde ved Spjarupgård, hvor vi har fået lov at komme på besøg i dagens anledning og bruge gården og naturen, der ikke er åbent for offentligheden til daglig. Dagen er arrangeret for Vejle Kommune af initiativgruppen Vores Vilde Vejle, der har entreret med en række botanikkyndige.

På dagen vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn af planterne – på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen og kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder dig.

Vi vil også komme ind på, hvordan du kan samle frø til din vilde have uden at gøre skade i naturen. Vi er heldige at have 8 planteguider: Bo Levesen, Finn Lillethorup, Lars Kromann Larsen, Westy Esbensen, Birthe Westerlund, Kim August Pedersen, Karsten Frisk og Peer Høgsberg.

 

Arrangementet er velegnet for børn. Gode toiletforhold. Tag tøj og fodtøj på efter vejret. Hvis det regner, kan vi krybe i tørvejr.

 

Program:

Kl. 9.30 -10.00 Ankomst og servering af morgenbrød til din egen med bragte kaffe.

Kl. 10.00 Ankomst og introduktion til dagens forløb.

Kl. 10.15 Vi fordeler vi os i grupper udover overdrevet med hver vores guide.

Kl. 12.30 Vi studerer de indsamlede planter i fællesskab.

Kl. 13.00 Vi spiser vores medbragte madpakker.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 90 deltagere.
Der er tilmeldingsfrist onsdag d. 12. juni 2024.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: Spjarupgård, Bindeballevej 133, 6040 Egtved.

Turledere: 8-10 lokale botanikkyndige, herunder naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Vores Vilde Vejle og Vejle Kommune.

Store Plantedag V Spjarup 2022

Lær de vilde planter at kende - plantekursus

Plads til naturen i Vejle Ådal

Onsdag d. 26. juni 2024, kl. 19.00-21.30

Vejle Ådal er skabt af istiderne i tidernes morgen og i dag ligger ådalen som et enestående naturområde, der strækker sig fra åens udspring ved Engelsholm Sø og frem til Vejle Fjord. De mange forskellige naturtyper, der støder op mod hinanden, danner et mosaiklandskab, som giver levesteder for mange forskellige organismer, både planter, svampe, insekter og smådyr, fugle og pattedyr. På denne tur i ådalen ved Haraldskær vil naturvejleder Finn Lillethorup fortælle om naturen i ådalen og om, hvordan Vejle Kommune med sin naturforvaltning forsøger at skabe så gode muligheder som muligt for en høj biodiversitet og en varieret natur.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen på gårdspladsen af Haraldskær Avlsgård; Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Vejle Ådal Ved Haraldskær September 2017

Plads til naturen i Vejle Ådal

I natravnens rige – nat-tur i Frederikshåb Plantage

Søndag d. 30. juni 2024, kl. 22.00-00.00

Brug en af de første sommerferiedage til at tage med naturvejleder Finn Lillethorup på denne sene aftentur ind i den mørke plantage, hvor vi skal opleve nattestemningen. Det er netop på denne årstid vi kan være heldige at møde og ikke mindst høre den særprægede natravn. Natravnen flyver rundt i plantagen om natten og fanger natsværmere – mens den laver en høj snurrende lyd, som bryder nattens stilhed. Vi håber på både at høre og se natravnen, og så vil vi desuden forsøge at lokke natsommerfugle frem med både rødvinsduftende snore og ultraviolet lys. Turen i nattemørket er en helt særlig oplevelse, som er hele turen værd, så inviter hele familien med – børnene har sommerferie og kan sove længe. Medbring gerne lommelygte eller pandelampe.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen i Frederikshåb Plantage på Rygbjergvej, 7183 Randbøldal. (Jeg holder, så man tydeligt kan se Økolariets bil ude ved vejen)

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200304 1747 FL IMG 4365

I natravnens rige – nat-tur i Frederikshåb Plantage

Krible Krable dyr i strandkanten ved Tirsbæk Strand

Mandag d. 01. juli 2024, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet på tur til stranden for at se på krible krable dyr på det lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, som du kan låne - så du skal bare møde op og være med. Hvis vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer. Vi mødes ved badebroen.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding. Du kan komme løbende og deltage inden for de to timer arrangementet står på.

Mødested: Badebroen på Tirsbæk strand. Der er p-plads ved Tirsbæk Strand, Strandvejen 185, 7120 Vejle Ø.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune og Blå Flag.

Vlcsnap 2018 07 11 14H14m32s390

Krible Krable dyr i strandkanten ved Tirsbæk Strand

Krible Krable dyr i skovkanten ved Give Museumsskov

Tirsdag d. 02. juli 2024, kl. 10.00-11.30

I naturen vrimler det med smådyr som kribler og krabler derude. Sommetider skal man kigge godt efter for at finde dem. Men det er det hele værd, for de er både flotte, sjove og imponerende at kigge nærmere på. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup ud for at finde og fange nogle krible krable dyr. Vi skal tømme billefælder og se om vi kan fange sommerfugle og edderkopper og andet kravl. Naturvejlederen har grej med, som du kan låne, men du må også gerne tage dit eget net eller lupglas med, hvis du gerne vil bruge det. Turen er tilrettelagt for familier med børn i 5-10-årsalderen.

Medbring evt. madpakken og spis ude i naturen efter turen.   

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200723 1509 FL IMG 1444

Krible Krable dyr i skovkanten ved Give Museumsskov

Fang en reje ved Hvidbjerg Strand

Onsdag d. 03. juli 2024, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejlederen til Hvidbjerg Strand for at se på krible krable dyr ved stranden og på det lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, som du kan låne - så du skal bare møde op og være med. Hvis vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer. Vi mødes ved badebroen på stranden neden for den store hvide klit.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding. Du kan komme løbende og deltage inden for de to timer arrangementet står på.

Mødested: Badebroen på Hvidbjerg Strand. Der er p-pladser både ved Hvidbjergvej 59 og på Fædrift, 7080 Børkop – herfra skal du/I gå gennem klitten ned til badebroen ved stranden.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune og Blå Flag.

20090530 1526 FL IMG 9835

Fang en reje ved Hvidbjerg Strand

På jagt efter søens hemmelige liv

Torsdag d. 04. juli 2024, kl. 10.00-11.30

Hvad gemmer der sig under søens overflade? Det skal vi prøve at finde ud af, når naturvejleder Finn Lillethorup inviterer børn ifølge med forældre eller bedsteforældre til at tage med til Kvak Mølle Sø for at fiske efter smådyr. Naturvejlederen medbringer fiskenet, spande og andet udstyr, der er nødvendigt, så det er bare om at finde gummistøvlerne frem og melde sig til. Med lidt held fanger vi både haletudser, guldsmedelarver, småfisk og andre krible krable dyr. Undervejs laver vi en lille udstilling af de mange forskellige dyr, vi fanger. Og selvfølgelig sætter vi alle dyrene tilbage i søen, når vi har kigget på dem…

Medbring evt. madpakken og nyd frokosten i det fri efter turen…

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: Haraldskær Avlsgård, Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20190518 1010 KL DSC 1317 Karin Laursen

På jagt efter søens hemmelige liv

På jagt i vandkanten ved Mørkholt Strand

Fredag d. 05. juli 2024 kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejlederen til Mørkholt Strand ud for at se på krible krable dyr ved stranden og på det lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde. Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, som du kan låne - så du skal bare møde op og være med. Hvis vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde. Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer. Mød op ved badebroen nede på stranden.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding. Du kan komme løbende og deltage inden for de to timer arrangementet står på.

Mødested: Badebroen ved Mørkholt Strand: Følg stien fra p-pladsen for enden af Vognkærvej, 7080 Børkop.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune og Blå Flag.

COLOURBOX1088805

På jagt i vandkanten ved Mørkholt Strand

Vi ser på vilde planter og samler frø – Vilde Vejle

Lørdag d. 06. juli 2024, kl. 14.00-16.00

Hvis du gerne vil have en vildere have eller skabe mere natur i dit boligområde, så handler det blandt andet om at få flere vilde planter til at gro. 
Nogle af dem kan man hjælpe lidt på vej ved at så dem ud – hvis man altså kan skaffe de rigtige frø? For det er ikke helt let at købe sig til frø fra forskellige arter af vildtvoksende danske planter – de er simpelthen ikke i handel.
Et alternativ til at købe frø, er at samle dem selv. Det skal gøres på det rigtige tidspunkt, og det skal gøres med omtanke, så man ikke forringer den natur, hvor man høster fra.
På denne tur vil naturvejleder Finn Lillethorup invitere dig med ud i landskabet omkring Gudenåens kilder for at fortælle om, hvordan man kan høste lidt af de vilde blomsters frø.
Hvis du selv vil samle lidt, så medbring evt. en saks, og et net eller en kurv.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved Gudenåens Udspring; Vandskellet, 7173 Vonge.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20190607 1509 KL DSC 2635

Vi ser på vilde planter og samler frø – Vilde Vejle

Aftentur ved Vingsted Sø
og Vejle Å

Torsdag d. 01. august 2024, kl. 19.00-21.00

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en aftentur i Vejle Ådal ved Vingsted. På turen skal vi først følge Vejle Å og bevæge os en tur ind i skoven på ådalens skråninger bag Vingstedcentret. Vi skal en tur forbi den gamle Vingsted Station og ind i landskabet for at kigge på Vingsted Sø. Fra søen fortsætter turen op gennem det historiske værksted med jernalderhusene, der ligger smukt mellem bakkerne. Vi slutter turen med at passere Vejle Å ved Sportsfiskernes Hus, hvor vi lige skal en tur ned i undervandskassen, hvor man kan se åen ”nedefra”.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. 

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200228 1046 FL IMG 4280

Aftentur ved Vingsted Sø
og Vejle Å

Den lille skjulte hede, Bjerlev Hede

Søndag d. 04. august 2024, kl. 10.00-12.00

I et isoleret naturområde øst for Givskud ligger der en lille naturperle Bjerlev Hede med flere sjældne og truede plante- og dyrearter, der gemmer sig på heden og i de små hedesøer.

Det lille naturområde er opkøbt og ejes i dag af Danmarks Naturfond, som gennem mange år har forvaltet området blandt andet ved gentagne gange at fjerne opvækst af træer og buske på arealet.

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup ud for at se og opleve dette særlige naturområde, der blandt andet er levested for sjældne arter som løgfrø, måne-vandnymfe og vandplanten strandbo. Mange af de sjældne arter er knyttet til de lavvandede hedesøer på området. Der er ingen egentlige stier på området, så turen kræver en vis fysik og robust fodtøj anbefales.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. 

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: Der er ikke en egentlig p-plads, men vi skal holde i vejsiden på Tremhusevej lige ved vejkrydset Tremhusevej/Bjerlev Hedevej. (GPS: 55°49'03.6"N 9°23'45.3"E)

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200819 1531 FL IMG 6074

Den lille skjulte hede, Bjerlev Hede

Krabber og Krible Krable dyr ved Tirsbæk Strand

Tirsdag d. 06. august 2024, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet på tur til stranden for at se på krible krable dyr på det lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde.
Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, som du kan låne - så du skal bare møde op og være med. Hvis vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde.
Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer. Vi mødes ved badebroen.

Mødested: Badebroen på Tirsbæk strand. Der er p-plads ved Tirsbæk Strand, Strandvejen 185, 7120 Vejle Ø.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

IMG 0157X

Krabber og Krible Krable dyr ved Tirsbæk Strand

Krible Krable dyr ved Gudenåens kilde

Onsdag d. 07. august 2024, kl. 10.00-11.30

I naturen vrimler det med smådyr som kribler og krabler derude. Sommetider skal man kigge godt efter for at finde dem. Men det er det hele værd, for de er både flotte, sjove og imponerende at kigge nærmere på. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup ud for at finde og fange nogle krible krable dyr. Vi skal tømme billefælder og se om vi kan fange sommerfugle og edderkopper og andet kravl. Naturvejlederen har grej med, som du kan låne, men du må også gerne tage dit eget net eller lupglas med, hvis du gerne vil bruge det. Turen er tilrettelagt for familier med børn i 5-10-årsalderen.

Medbring evt. madpakken og spis ude i naturen efter turen.   

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.
Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved Gudenåens Udspring; Vandskellet, 7173 Vonge.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20220916 1751 FL K6A9458

Krible Krable dyr ved Gudenåens kilde

Krible Krable dyr i strandkanten ved Mørkholt Strand

Torsdag d. 08. august 2024, kl. 10.00-12.00

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet på tur til stranden for at lede efter krible krable dyr på det lave vand. Vi skal kigge på krabber, rejer, muslinger og hvad vi ellers kan fange og finde.
Naturvejlederen medbringer fiskenet og andet udstyr, som du kan låne - så du skal bare møde op og være med. Hvis vejret er så godt, at vi kan vade rundt på det lave vand, så husk badetøj eller shorts og måske et håndklæde.
Du kan komme og være med i det omfang, du har lyst – aktiviteten foregår løbende i de to timer.

Mødested: Badebroen ved Mørkholt Strand: Følg stien fra p-pladsen for enden af Vognkærvej, 7080 Børkop.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

COLOURBOX1088805

Krible Krable dyr i strandkanten ved Mørkholt Strand

Naturen i august – naturtur omkring Børkop Vandmølle

Onsdag d. 14. august 2024, kl. 18.00-20.00

Tag med på en aftentur i naturen omkring Børkop Vandmølle, hvor vi skal se på naturens gang netop nu. Denne aften er dine guider Annemette Bargum og Finn Lillethorup, der vil fortælle om, hvad naturen byder på i august måned. Turen er én blandt en række ture, hvor lokale naturfolk guider og fortæller om det, man kan opleve i naturen netop på den aktuelle årstid.
Turene er tilrettelagt af Bionetværk Børkop, der er en lokal initiativgruppe i Børkopområdet, som laver arrangementer og initiativer, der handler om natur og biodiversitet. Turene gennemføres hen over sommeren 2024 – se mere på Bionetværk Børkop’s Facebook-gruppe.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding.

Mødested: P-pladsen ved MarKant, Børkop Kulturhus, Ågade 6, 7080 Børkop.

Turledere: Naturvejleder Annemette Bargum og naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Bionetværk Børkop samt Økolariet, Vejle Kommune.

20230802 1312 FL 1K6A1984

Naturen i august – naturtur omkring Børkop Vandmølle

Gudenåens og Skjernåens kilder

Søndag d. 18. august 2024, kl. 10.00-12.30

På en linje ned midt gennem Jylland finder vi det såkaldte vandskel, hvor vandet i bække og åer skal beslutte sig for, om det vil løbe mod østkysten eller vestkysten. Tinnet Krat ligger lige netop på vandskellet og lige her har to af Danmarks største åer deres udspring: Skjern Å, der løber mod Ringkøbing Fjord i vest og Gudenåen, der løber mod Randers Fjord i øst. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur i landskabet omkring de to åers udspring. Landskabet byder på masser af enestående natur med kilderne, engene, hede, mose og overdrev samt gamle egekrat.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.
Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved Gudenåens udspring; Vandskellet, 7173 Vonge.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20230907 1717 FL 1K6A4633

Gudenåens og Skjernåens kilder

Vi plukker bær og putter traner

Tirsdag d. 27. august 2024, kl. 19.00-21.00

På denne aftentur til Randbøl Hede vil vi lægge ud med at kigge efter, om der skulle være nogle tyttebær og blåbær, så vi lige kan få en smagsprøve på nogle af de bær, der er typiske for heden. Vi skal kigge lidt på den blomstrende hedelyng og de andre karakteristiske planter på heden: revling, klokkelyng, blåtop, bølget bunke, tormentil m.m. Vi slutter turen af med at gå op på Staldbakkerne, hvor vi har en fin udsigt over Randbøl Hede, og hvor vi forhåbentlig kan opleve, når tranerne kommer flyvende ind for at overnatte ude på nogle af de fugtige partier i den sydligste del af heden. Med lidt held kan vi opleve tranernes aftensang mens solen går ned over heden.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20210901 2020 FL K6A7594

Vi plukker bær og putter traner

Vejle Fjordfestival - Krible Krable-dyr fra fjorden

Lørdag d. 31. august 2024, kl. 11.00-14.00

Kom og hils på nogle af de smådyr, der lever i Vejle Fjord, når Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup stiller op med et bassin med krabber, rejer og andre smådyr fra fjorden.

Tør du holde en krabbe? Er det rigtigt at en reje kan skifte køn? Kan søstjerner få en ny arm, hvis de taber en? Kom og kig på smådyrene fra fjorden og få en snak med naturvejlederen.

Hør om projekt Sund Vejle Fjord på Økolariets stand ved Vejle Fjord Festival.

Mødested: Økolariets stand på Vejle Fjordfestival på havnen i Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

VFF 98 Red (1)

Vejle Fjordfestival - Krible Krable-dyr fra fjorden

Naturens Dag ved Engelsholm Sønderskov

Søndag d. 08. september 2024, kl. 10.00-12.00

Den Danske Naturfond købte i efteråret 2022 Engelsholm Sønderskov, der ligger på de sydlige skrænter i Vejle Ådal ved Ravning Station. På gamle kort fra starten af 1800-tallet er området allerede skov, og skoven er således meget gammel. Skoven er i dag et kuperet landskab med stejle skrænter og dybe slugter med kildevæld og små rislende vandløb. Der er en stor bestand af gamle træer i skoven, og det er med til at give levesteder til mange mosser, laver, svampe, planter, insekter og fugle. I efteråret 2023 blev der fundet flere sjældne svampe i skoven – blandt en art, der aldrig før er set i Danmark.

Den Danske Naturfond er i samarbejde med Vejle Kommune netop i gang med at lave en plan, der skal sikre og fremme biodiversiteten i området, og skabe stier og faciliteter, så man kan opleve det unikke naturområde.

Tag med på en tur i den specielle skov og hør blandt andet om den bioblitz, der blev afholdt i skoven i juni måned, hvor 25 fagfolk indenfor diverse artsgrupper undersøgte skoven på kryds og tværs.

Turen er fysisk udfordrende på grund af det stejle terræn og underlaget kan være ret vådt, så det er vigtigt med robust fodtøj.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved Ravning Station og Ravningbroen; Ravningvej 25, 7182 Bredsten.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20231112 1500 FL 1K6A8513

Naturens Dag ved Engelsholm Sønderskov

Livet i plantagen, Give Plantage

Søndag d. 15. september 2024, kl. 10.00-12.00

På en tur gennem Give Plantage fortæller naturvejleder Finn Lillethorup om naturen i den gamle plantage. Plantagen er en af de ældste plantager i Danmark, med sin mere end 150-årige historie. Selv om det ligger i begrebet plantage, at det er en plantet skov, så er der masser af spændende natur i plantagen. Plantagerne er med deres nåletræer en forholdsvis ny naturtype i Danmark, som har skabt særlige levesteder for både dyr og planter i dansk natur. På turen vil vi kigge på den natur, der er opstået i forbindelse med plantagens opvækst og drift.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved Jægerhytten i Give Plantage, Højgårdvej 2, 7323 Give.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune i samarbejde med Give Plantage Aps.

20161024 0916 FL MG 4832

Livet i plantagen, Give Plantage

Store Svampedag – Søndertorv i Vejle

Lørdag d. 28. september 2023, kl. 11.00-14.00

En af efterårets helt store smagsoplevelser fra naturen er de mange spiselige svampe. Mød op på Søndertorv i Vejle og mød nogle af de lokale naturvejledere og svampeeksperter, der sammen med kokkeelever fra Syddansk Erhvervsskole, serverer både smagsprøver på og masser af viden om spisesvampe. I teltet på Søndertorv kan du se en udstilling om efterårets svampe, og få gode råd både om indsamling og tilberedning af spisesvampe.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding. Du kan møde op på Søndertorv i løbet af åbningstiden og se udstillingen af svampe og smage på kokkelevernes smagsprøver.

Mødested: Søndertorv, 7100 Vejle.

Turledere: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og lokale naturvejledere.

20180929 1212 FL IMG 0251

Store Svampedag – Søndertorv i Vejle

Svampetur i Munkebjerg Skov

Søndag d. 06. oktober 2023, kl. 13.30-16.30

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Munkebjerg Skov rummer mange forskellige bevoksninger med forskellige svampe, og det er et godt sted at tage ud, hvis man vil prøve kræfter med det at samle svampe. Tag med naturvejlederne på en tur gennem Munkebjerg Skov for at finde og samle svampe. På turen vil vi primært kigge på de spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Arrangementet afsluttes med en udstilling og gennemgang af de indsamlede svampe. Ambitionen er, at alle efter turen er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turledere: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20051023 1216 FL IMG 3898

Svampetur i Munkebjerg Skov

Tæt på krible krable dyrene

Tirsdag d. 15. oktober 2024, kl. 13.00-13.45

Det vrimler med små mærkelige krible krable dyr ude i naturen. Selv om de er små, så ser de imponerende ud, når man kigger dem under lup, og mange af dem lever et spændende liv. Kom og kig og lyt med, når naturvejlederen putter nogle af de små dyr under luppen og fortæller om dem.

Tilmelding: Der plads til 30 deltagere – pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Mødested: Økolariets Tårnværelse, Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Oplægsholder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20151121 1410 FL IMG 8167

Tæt på krible krable dyrene

Tæt på efterårets svampe

Tirsdag d. 15. oktober 2024, kl. 14.00-14.45

Efterår er svampetid og svampene vokser frem overalt derude. Svampe er hverken planter eller dyr, men deres helt egen form for organisme. Naturvejleder Finn Lillethorup har været en tur i naturen for at plukke svampe og du kan være med til at få et kig på dem, når de kommer under videoluppen i Økolariets Tårnværelse. Vi skal kigge på både spiselige og giftige – og mærkelige svampe.

Tilmelding: Der plads til 30 deltagere – pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Mødested: Økolariets Tårnværelse, Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Oplægsholder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20211010 1406 FL K6A1546

Tæt på efterårets svampe

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Onsdag d. 16. oktober 2024, kl. 10.00-11.30

Vi skal en tur gennem Dyrehaven i Nørreskoven ved Vejle, hvor der lever både dådyr og sikahjorte. Den 30 ha store indhegning er levested for de omkring 50 dådyr og 15 sikaer, der lever forholdsvis naturligt på trods af hegnet. 
Dyrene er vante til mennesker, og det er derfor som regel muligt at komme ret tæt på dyrene. Her i efteråret er hjortene i brunst og der udspiller sig kampe mellem de voksne hjorte om at få retten til at parre sig med hinderne (hunnerne).
På turen tager vi kikkerter med (man låner af naturvejlederen) og forsøger at komme tæt på dyrene. Naturvejlederen fortæller undervejs om hjortenes liv i Dyrehaven og om, hvordan brunstperioden forløber her i det sene efterår. 

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: Hovedindgangen til Dyrehaven i Nørreskoven, Helligkildevej, Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20190129 1051 FL IMG 2788

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Svampetur – Tykhøjet Krat

Onsdag d. 16. oktober 2024, kl. 13.30-16.00

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Tykhøjet Krat er en god blanding af plantage, gamle egekrat og bøgeskov på en forholdsvis næringsfattig jord, og et plejer at være godt til mange af vores spisesvampe. Skoven er desuden statsskov, hvor vi som gæster må færdes frit i skoven, og derfor er det er godt sted at komme for at kigge på svampe. På turen vil naturvejleder Finn Lillethorup tage jer med på en tur gennem skoven, hvor vi kigger på de forskellige svampe. Vi vil primært kigge på spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Som en del af arrangementet vil vi i fællesskab lave en lille udstilling af de indsamlede svampe, så man kan lære dem at kende. Det er ambitionen med turen, at alle efterfølgende er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved Tykhøjet Krat i t-krydset hvor Tykhøjetvej (176) og Bredsten Landevej (473) mødes (GPS: 55.763722, 9.291328).

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20040904 1332 FL IMG 3616X

Svampetur – Tykhøjet Krat

Tæt på krible krable dyrene

Torsdag d. 17. oktober 2024, kl. 13.00-13.45

Det vrimler med små mærkelige krible krable dyr ude i naturen. Selv om de er små, så ser de imponerende ud, når man kigger dem under lup, og mange af dem lever et spændende liv. Kom og kig og lyt med, når naturvejlederen putter nogle af de små dyr under luppen og fortæller om dem.

Tilmelding: Der plads til 30 deltagere – pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Mødested: Økolariets Tårnværelse, Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Oplægsholder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20160705 0337 FL MG 0796 Ørentvist

Tæt på krible krable dyrene

Tæt på efterårets svampe

Torsdag d. 17. oktober 2024, kl. 14.00-14.45

Efterår er svampetid og svampene vokser frem overalt derude. Svampe er hverken planter eller dyr, men deres helt egen form for organisme. Naturvejleder Finn Lillethorup har været en tur i naturen for at plukke svampe og du kan være med til at få et kig på dem, når de kommer under videoluppen i Økolariets Tårnværelse. Vi skal kigge på både spiselige og giftige – og mærkelige svampe.

Tilmelding: Der plads til 30 deltagere – pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Mødested: Økolariets Tårnværelse, Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Oplægsholder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20040911 1026 FL Svampetur Gyttegård 11 09 2004 Foto 172

Tæt på efterårets svampe

Jelling skovene i det sene efterår

Søndag d. 10. november 2024, kl. 14.00-16.00

På denne sene efterårstur skal vi rundt i skovene syd for Jelling. I det kuperede terræn syd for Jelling ned mod engene ved Grejs Å ligger landskabet som en mosaik med små skove og åbne partier. Skovene er ret varierede med mange træarter og forskellige aldre, og de åbne partier er en blanding af græsningsarealer og golfbane. Efterårsturen går som en rundtur gennem dette afvekslende landskab, hvor vi skal kigge på, hvad naturen byder på sådan en november dag. Vejle Kommune har i 2022 købt et par mindre skovejendomme i området, og dem kommer vi blandt andet til at kigge nærmere på. 

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-pladsen ved skovlegepladsen, Jelling Skovvej, 7300 Jelling (GPS: 55.7470, 9.4288)

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200320 1652 FL IMG 6103

Jelling skovene i det sene efterår

Vinterstemning i naturen – Munkebjerg Skov

Lørdag d. 07. december 2024, kl. 14.00-16.00

Munkebjerg skovens mange bøgetræer har for længst smidt bladene og står nu og venter på næste forår. Men skoven har alligevel sin charme at byde på også her i vintertiden. Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur gennem Munkebjerg Skov for at se på, hvordan skoven tager sig ud her ved vintertid. I skoven kommer vi blandt andet til at møde nogle af de få danske stedsegrønne planter; kristtorn og taks, som vokser naturligt i skoven her ved Vejle Fjord. Turen går op og ned gennem det bakkede landskab, hvor vi blandt andet skal helt ned forbi Ibækken, hvor havørrederne gyder her tidligt i vinterperioden.
Husk robust fodtøj, da der kan være vådt og mudret i skoven.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: P-plads ved indkørslen til Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20181127 1231 FL IMG 1720

Vinterstemning i naturen – Munkebjerg Skov

Fra Økolariet til Verdens Ende – og hjem igen

Søndag d. 16. februar 2025 kl. 10.00-12.30

Det lyder utroligt, men man kan faktisk gå fra Økolariet og til Verdens Ende – og hjem igen på et par timer, hvis man ellers kender den rigtige rute. Denne søndag formiddag i vinterferien kan du følge med naturvejleder Finn Lillethorup på en tur til Verdens Ende – og hjem igen. Verdens Ende ligger i Sønderskoven og på vores tur skal vi ud gennem Mølholmdalen langs Mølholm Bæk dybt ind i Sønderskoven. På turen vil vi kigge nærmere på den bynære natur, som vi er heldige at have så meget af omkring Vejle by. Vi skal selvfølgelig se på, hvordan naturen tager sig ud her ved vintertid og vi skal også kigge efter de forårstegn der allerede nu er derude…

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere.

Du tilmelder dig her >>>

Mødested: Økolariets forplads, Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

030A9596_DxO 2-1.jpg

Fra Økolariet til Verdens Ende – og hjem igen

Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...
Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur

Hvis du ikke lige kan finde en offentlig naturvejledertur, der passer dig, så vil vi opfordre dig til at tage på opdagelse i Vejle Kommunes natur på egen hånd.

Vi har samlet en masse inspirationsmateriale til dig, der gerne selv vil ud i naturen i et særligt afsnit her på hjemmesiden. Kig ind og bliv inspireret - gå til siden her...

 

 

 

22 Ture I Vejle Kommunes Natur VAF Tillaeg

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur