Bue Logo Til forsiden
030A9601_DxO 2.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Økolariet tilbyder året rundt guidede ture ud i Vejles varierede og smukke natur. Turene er gratis og de er tilrettelagt for familier og enkeltpersoner. Hvis du vil på tur med en skoleklasse eller en anden form for gruppe, skal du kontakte naturvejlederen for at få tilrettelagt et særskilt arrangement. 

En del af turene har et begrænset deltagerantal og kræver tilmelding. Du tilmelder dig online her på hjemmesiden. Økolariet forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, hvor der er mindre end 5 deltagere tilmeldt dagen før.

Turene varer typisk et par timer og er normalt på 3-4 km. 

Turene gås i et moderat tempo og der er en del stop undervejs. Turene vil normalt være udfordrende for gangbesværede og fx klapvogne, da vi går på skovveje og ad små trampestier, ad stigninger og interimistiske trapper, gennem låger, i skovbund og terræn mm.

Husk fodtøj, der passer til årstid og vejrlig - der kan være vådt og mudret.

Nat v8.jpg

Guidede ture i Vejles natur

Ta' med på tur,
men lad hunden blive hjemme...

Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtig hyggeligt at have hunden med på ture i naturen, men når det gælder naturvejlederarrangementer, hvor der kommer mange forskellige gæster, så kan det skabe nogle problemer. Derfor vil vi jeg gerne have, at du lader hunden blive hjemme, når du tager med på tur.

Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage - også uden hunden.

God fornøjelse med turene!

Finn Lillethorup
naturvejleder

Hunde.jpg


Årets arrangementer - kronologisk


Svampetur i Tykhøjet Krat

Tirsdag d. 04. oktober 2022, kl. 14.00-16.30

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Tykhøjet Krat er en god blanding af plantage, gamle egekrat og bøgeskov på en forholdsvis næringsfattig jord, og et plejer at være godt til mange af vores spisesvampe. Skoven er desuden statsskov, hvor vi som gæster må færdes frit i skoven, og derfor er det er godt sted at komme for at kigge på svampe. På turen vil naturvejleder Finn Lillethorup tage Jer med på en tur gennem skoven, hvor vi kigger på de forskellige svampe. På turen vil der blive lagt vægt på spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Som en del af arrangementet vil vi i fællesskab lave en lille udstilling af de indsamlede svampe, så man kan lære dem at kende. Det er ambitionen med turen, at alle efterfølgende er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 35 deltagere. Du tilmelder dig her...
Mødested: P-plads ved Tykhøjet Krat i t-krydset hvor Tykhøjetvej (176) og Bredsten Landevej (473) mødes (GPS: 55.763722, 9.291328).

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 76812060, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20051023 1216 FL IMG 3898

Svampetur i Tykhøjet Krat

Svampetur ved Munkebjerg Skov

Lørdag d. 08. oktober 2022, kl. 13.30-16.00

Det er sjovt at samle spiselige svampe, og alle kan lære det. Munkebjerg Skov rummer mange forskellige bevoksninger med forskellige svampe, og det er et godt sted at tage ud, hvis man vil prøve kræfter med det at samle svampe. Tag med naturvejlederne på en tur gennem Munkebjerg Skov for at finde og samle svampe. På turen vil vi primært kigge på de spiselige svampe - men der vil også blive kigget på de giftige. Arrangementet afsluttes med en udstilling og gennemgang af de indsamlede svampe. Ambitionen er, at alle efter turen er trygge ved at gå på svampejagt på egen hånd.

Tilmelding: Denne tur kræver ikke tilmelding.

Mødested: P-plads ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejlederne Steen Hedrup og Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet i samarbejde med lokale naturvejledere og svampekyndige.

20040904 1332 FL IMG 3616X

Svampetur ved Munkebjerg Skov

Efterårstur i Hastrup Plantage

Mandag d. 17. oktober 2022, kl. 14.00-16.00

Der er meget mere end bare grantræer i Hastrup Plantage, og specielt hvis man besøger området omkring Hastrup Sø. På en efterårstur i skovene omkring Hastrup Sø vil naturvejleder Finn Lillethorup fortælle om de gamle egeskove, hvor Naturstyrelsen gennem en årrække har arbejdet med at forbedre biodiversiteten blandt andet ved at lade dyr græsse i skoven. På turen vil vi også kortvarigt forlade de officielle stier for at søge ind i det gamle egekrat, hvor naturen er overladt til at passe sig selv…

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-pladsen ved madpakkehuset og kanolejrpladsen, hvor Hastrupvej krydser Skjernåen lige nord for Thyregod.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20200829 1438 FL IMG 7050

Efterårstur i Hastrup Plantage

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Onsdag d. 19. oktober 2022, kl. 10.00-12.00

Vi skal en tur gennem Dyrehaven i Nørreskoven ved Vejle, hvor der lever både dådyr og sikahjorte. Den 30 ha store indhegning er levested for de omkring 50 dyr, der lever forholdsvis naturligt på trods af hegnet. Dyrene er vante til mennesker, og det er derfor som regel muligt at komme ret tæt på dyrene. Her i efteråret er hjortene i brunst og der udspiller sig kampe mellem dem om at få retten til at parre sig med hinderne (hunnerne). På turen vil vi prøve at komme tæt på dyrene og fortælle om deres liv i Dyrehaven og om, hvordan brunstperioden forløber.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: Hovedindgangen til Dyrehaven i Nørreskoven, Helligkildevej, Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20190129 1051 FL IMG 2788

Hjorte i brunst – Dyrehaven i Vejle

Efterårstur i Egtved Ådal

Søndag d. 6. november 2022, kl. 13.30-16.00

Tag med på en tur i den smukke ådal ved Egtved Å omkring Nybjerg Mølle, hvor vi skal kigge på det kuperede landskab i den lille markante ådal omkring Egtved Å. Her i det sene efterår, når træerne har smidt deres blade, bliver landskabet mere transparent og man opfatter ådalens landskab mere tydeligt.

Følg med naturvejleder Finn Lillethorup ad små stier, gennem fugtige områder og op og ned af de stejle skrænter i ådalen. Turen er lidt krævende for både krop og fodtøj.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-plads syd for Nybjerg Mølle, i svinget skråt overfor Bøgvadvej 39, 6040 Egtved.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

20191102 1454 FL IMG 0817

Efterårstur i Egtved Ådal

Vintertur ved Syvårssøerne - Frederikshåb Plantage

Lørdag d. 03. december 2022, kl. 13.30-15.30

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på denne tur ud for at opleve vinterstemningen i Frederikshåb Plantage. På turen skal vi ind gennem det særprægede landskab ved Syvårssøerne, der ligger midt i plantagen. Afhængigt af årstidens føre og vejrforholdene skal vi på en tur gennem de mange forskellige bevoksningstyper og landskaber, som plantagen gemmer på – den er nemlig slet ikke så kedelig, som man måske skulle tro, når man hører ordet ”plantage”.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig her...

Mødested: P-pladsen ved Randbøl Hede lige vest for Frederikshåb; Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

20200304 1718 FL IMG 4345

Vintertur ved Syvårssøerne - Frederikshåb Plantage

Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...
Vi er snart klar med nye tur-tilbud lige her...

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur

Hvis du ikke lige kan finde en offentlig naturvejledertur, der passer dig, så vil vi opfordre dig til at tage på opdagelse i Vejle Kommunes natur på egen hånd.

Vi har samlet en masse inspirationsmateriale til dig, der gerne selv vil ud i naturen i et særligt afsnit her på hjemmesiden. Kig ind og bliv inspireret - gå til siden her...

 

 

 

22 Ture I Vejle Kommunes Natur VAF Tillaeg

Ta' selv på tur i Vejle Kommunes natur