Bue Logo Til forsiden

Klimarapporter fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Klima 6.jpg
Ny IPCC klimarapport - marts 2023

FN’s klimapanel (IPCC) har udgivet sin hidtil vigtigste rapport om klimaets tilstand d. 20. marts 2023, den såkaldte synteserapport. Den er en sammenstilling og opsummering af viden fra de tre delrapporter og tre specialrapporter, der tilsammen udgør IPCC’s Sjette Hovedrapport.

Der er et 36 siders sammendrag til politikere og beslutningstagere, som de kan bygge nye klimaaftaler på. Den måske den vigtigste videnskabelige rapport, verden kommer til at se i resten af dette årti.

Sammendraget kan læses her. 

Her er fire nedslag fra rapporten - tre uhyggelige udfordringer og ét håb at klynge sig til:

  1. Den globale opvarmning vil fortsætte. Målet om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader lykkes ikke. Der er vi formentlig allerede inden for 10 år.
  2. Det har konsekvenser. Hver gang den globale temperatur stiger med en halv grad, vil det med føre ændringer i vejret. Vi ser med stor sandsynlighed ind med mere ekstrem varme og med hyppigere ekstrem nedbør.
  3. På trods af aftaler og handlinger, som skulle mindste udledningen af drivhusgasser, så er den globale udledning blevet større i løbet af de sidste ti år. Og opvarmningen af kloden foregår med hidtil uset hastighed set over 2000 år.
  4. Her er håbet, vi skal hænge hatten på: Selv om vi sender mere drivhusgas op i atmosfæren, end vi har gjort på noget tidspunkt i historien, så er der ét lille sted, som optimister kan fokusere på. CO2 mængden stiger ikke så hurtigt, som den har gjort. Det kan være et tegn på, at den indsats, vi gør, har en vis virkning. Det kan give håb om en udglatning og måske senere et fald i CO2-tætheden i atmosfæren. (Kilde: Avisen Danmark)

    Se også mere her under Økolariets viden om klima
IPCC AR6 WGI SPM Klimarapport 2021 1
Tidligere IPCC rapporter

IPCC vurderer klimaændringerne og sammenskriver rapporter. Hver runde varer mellem 5 og 9 år. I hver runde bliver der produceret en række delrapporter, specialrapporter og en samlet synteserapport. 

Fra runde 6 finders der følgende rapporter:

Climate Change 2021: The Physical Science Basis udgivet 9 august 2021

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability udgivet 28 februar 2022.

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change udgivet 4 april 2022.

Synthesis rapporten vil blive den sidste udgivelse under AR6 og forventes at blive udgivet i marts 2023 i sin endelige form