Bue Logo Til forsiden
COLOURBOX27597192

Jagten på foråret - skoven i marts/april

Til eleverne i 5.-8. klasse

Sammen med INSERO Horsens har Økolariet lavet et undervisningsmateriale, hvor eleverne først ser en film om forårstegn i naturen og derefter tager ud i skoven og laver forskellige øvelser og aktiviteter.

I filmen forklarer naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet om nogle af forårets små mysterier.

Til filmen har vi lavet et øvelseshæfte, som er bygget op efter filmens indhold.

Alle de øvelser, der præsenteres i filmen, er beskrevet i dette hæfte, og du kan plukke de aktiviteter ud, der passer bedst til jeres tidsramme og det skovområder klassen besøger.

Undervisningsmaterialet til filmen kan downloades her:

Øvelseshæfte - Jagten på foråret
Inspiration til andre undervisningsaktiviteter i skoven

UV-forløbet ift. Fælles Mål i Natur og Teknologi efter 6. kl.
UV-forløbet ift. Fælles Mål i Biologi og Geologi efter 9. kl.

Se også andre undervisningsmaterialer fra INSERO Horsens

Filmen varer ca. 45 min, og I kan se den her:


Øvelserne fra filmen tager udgangspunkt i:

  • Nedbrydning (film 1:15)
  • Knoppernes placering (film 4:10)
  • Find træer i skovbunden (film 18:10)
  • Træer er forskellige (film 22:00)
  • Træernes liv i skoven (35:00)
  • De døde træer giver liv i skoven (film 41:10)
  • Find spirende anemoner og andre skovbundsplanter (film 44:40)

KribleKrable udstyr

Naturvejlederforeningen i Danmark har i samarbejde med Nordeafonden lavet grejpakker, som kan lånes af skoler og institutioner: I grejpakkerne er der udstyr til at fange insekter og studere dem nærmere og en masse inspirationsmateriale.

Der er to udgaver af KribleKrable kassen

  • KribleKrable kasse LAND til fangst af dyr på land
  • KribleKrable kasse VAND til fangst af dyr i vand.

Reservation og afhentning

Reservation sker efter ”først til mølle”-princippet ved henvendelse til Økolariet enten på mail: okolariet@vejle.dk eller telefon: 7681 2060.

Krible Krable kasserne kan lånes i én eller to uger. De kan hentes i Økolariet fra mandag kl. 10 i den uge, hvor de er reserveret til – og de skal returneres igen senest torsdag kl. 16 i den sidste uge i udlånsperioden.

 

Naturvejledning 21.jpg

KribleKrable udstyr

Lær selv - Vild med Verdensmålene

Økolariet har produceret en række undervisningsforløb og ideer til aktiviteter, som lærere, pædagoger, elever og forældre kan bruge i undervisningen enten i skolerne og institutionerne eller derhjemme.

Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, og mange af aktivitetrne foregår helt er delvis udenfor i det fri.

God fornøjelse!

VMV Logo Soft

Lær selv - Vild med Verdensmålene

TravelTales-ruter
ved Brandbjerg Sønderskov

Eleverne kan ved at bruge deres egen mobiltelefon få sjove og læringsrige historie og oplysninger om den natur, der findes på TravelTales-ruterne. 

De skal finde poster på ruten ved hjælp af appen TravelTales som bruger GPS-funktionen i telefonen, og ved hver post fortælles en historie, eller der er fx en fuglestemme de skal gætte.

Vi har lavet en række undervisningsforløb ved Brandbjerg Sønderskov om træer, fuglestemmer og naturen i en urørt skov. De er lige til at gå til, med vejledninger, quiz og billedark til brug for forløbet.

TravelTales til Iphone

TravelTales til Android

Se mere om de enkelt forløb herunder og god tur ud i det grønne.

14 copy.jpg

TravelTales-ruter
ved Brandbjerg Sønderskov

Et undervisningsforløb om 10 almindelige træarter i og ved Brandbjerg Sønderskov

For familier og elever i 4.-6. klasse

På denne tur skal eleverne ud og finde 10 forskellige træer i Brandbjerg Sønderskov. De behøver ikke tage posterne i rækkefølge, de kan planlægge turen undervejs, blot de kommer igennem alle poster.

Der følger en historie med til træerne, som afspilles, når de står det rigtige sted.

Når de kommer tilbage fra turen skal de løse en quiz om træerne.

Undervisningsmaterialer til forløbet:
Undervisningsvejledning
Arbejdsark med træernes blade

12 copy.jpg

Natur og spor i Brandbjerg Sønderskov,
et forløb om biodiversitet og natursyn

For elever 5. - 9. klasse

Selvom Brandbjerg Sønderskov har været urørt skov siden år 1997 er der alligevel rigtig mange spor af mennesker. På TravelTales-turen skal du på billedjagt. Du skal finde steder, hvor man kan se, at mennesket har sat spor i naturen. Du skal også finde steder, hvor naturen ændrer landskabet.

Undervisningsmaterialer til forløbet:

Intro-hæfte: Urørt skov i Brandbjerg Sønderskov

Opgavehæfte: Natur og Spor i Brandbjerg Sønderskov

13 copy.jpg

Et forløb hvor eleverne træner øret i at høre og genkende fuglestemmer

For elever i 4.-6. klasse

Eleverne finder vej i grupper med App´en Traveltales. Undervejs hører de fuglestemmer, som de skal notere under den rigtige fugl i et svarark.

Vær opmærksom på, at I skal downloade appen Travels Tail og starte turen hjemme – tryk på play for at starte. Trykker I på posten på mobilen, kan I se postens nummer.

Undervisningsmaterialer til forløbet:

Lærervejledning

Svar og oplysningsark

Løsninger

Evalueringsark

12 copy2.jpg