Bue Logo Til forsiden
Forord til klimaplanen af borgmester Jens Ejner Christensen

Kære læser

Den grønne omstilling skal gavne det grønne velfærdssamfund i fremtiden.

Med denne klimaplan lægger Vejle Kommune op til fælles indsats og partnerskaber om at nå det fælles mål for vores alles bedste, og for at Vejle Kommune, som samfund, stadig kan være et attraktivt sted at leve og bo.

Byrådet besluttede den 10. april 2019, at Vejle Kommune skal arbejde for at efterleve målene i Parisaftalen. Derfor arbejder Vejle Kommune nu for, at kommunen som samfund skal have en nettonul udledning af drivhusgasser inden 2050 og for et ambitiøst delmål om en 70 procent reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau.

Interessen for den grønne omstilling er stor, de unge marcherer i gaderne, virksomhederne øjner nye forretningsmuligheder i bæredygtige løsninger, og Vejle Byråd nedsatte i 2019 et klimaudvalg, der skal løfte den grønne dagsordenen ind i den politiske hverdag.

Rigtig mange af de valg og handlinger, vi foretager i dag, har levetider på 10, 20, 30 eller flere år. Eksempelvis er middellevetiden på den danske bilpark 15 år. Varmeaftalen for fjernvarme leveret gennem TVIS løber frem til 2037. De børn, vi uddanner i skolesystemet i dag til at være fremtidens borgere og leve i det omstillede samfund, kommer på arbejdsmarkedet i 2040-2050. Det er altså NU, vi skal træffe de rigtige valg for at skabe den omstilling, der minimerer den globale opvarmning.

Borgmester Jens Ejner Christensen
December 2020

Klimaplan Intro Billede Smal
Forord til klimaplanen af borgmester Jens Ejner Christensen

Kære læser

Klimaplanen og bilagene til planen kan downloades ved at klikke på nedestående billeder

 

 

Forudsætninger og beregninger anvendt i Klimaplanen

Konsulenthuset PlanEnergi har udført klimaregnskab og scenarieberegninger til klimaplanen, her kan du finde materialet.