Bue Logo Til forsiden

Videnspædagogisk Aktivitetscenter

Økolariet har siden 2009 været et af 15 danske statsstøttede videnspædagogiske aktivitetetscentre (VPAC), hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

VPAC'erne rummer både udstillinger og tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteter, der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse.

En del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø i tæt samspil med undervisningssektoren.

 

 

dummy-375x500-LaceFlower.jpg
De 15 VPAC'er i Danmark
 • AQUA Ferskvands Akvarium 
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Experimentarium
 • Fjord & Bælt
 • Geocenter Møns Klint
 • Historiecenter Dybbøl Banke
 • Lille Vildmose Centret
 • Middelaldercentret
 • NaturBornholm
 • Ribe Vikingecenter
 • Sagnlandet Lejre
 • Tycho Brahe Planetarium
 • Universe
 • Vadehavscentret
 • Økolariet