Bue Logo Til forsiden

Bæredygtighed

Menneskets påvirkning af omgivelserne er øget i en række steps gennem de 2-300.000 år, vi mennesker har været her på jorden. Den sidste store ændring kom efter anden Verdenskrig, hvor der skete en enorm acceleration i forbruget af råstoffer og fossile brændstoffer. Velstanden steg, befolkningstallet på kloden eksploderede, og naturen blev presset af menneskets aktiviteter i en grad, der aldrig er set før.