Bue Logo Til forsiden

Økolariet, Klimaforandringer & Klimaplan

Med oplevelsen af klimaforandringer lige uden for døren og mediernes daglige omtale af emnet, er klima og bæredygtighed i den grad kommet på dagsordenen. I 2015 indgik 196 lande i Paris en aftale om, at der skal gøres noget for at bremse klimaforandringerne og for at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 2 grader celsius. Økolariet har derfor også fokus på klimaet og åbner foråret 21 en hel ny udstilling om klimaforandringerne i Vejle, Danmark og Verden og om hvordan vi sammen kan skabe en mere bæredygtig Verden.

Øko 1.jpg

Se Vejle Kommunes nye klimaplan

Vejle Byråd tager med en ny klimaplan initiativ til, at vi alle i Vejle Kommune og i vores omverden, sammen kan tage ansvar og få mulighed for at handle. Byrådet inviterer alle til at bidrage til den grønne omstilling, og ønsker med denne plan at skabe de bedste rammer for handling og dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører. Sammen skal vi sikre en klog og bæredygtig vækst.

Cyklus

Se Vejle Kommunes nye klimaplan