Bue Logo Til forsiden

Guidede ture for institutioner

Skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber i Vejle Kommune kan bestille naturture og arrangementer med Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup.

Turen er gratis, men der er stor efterspørgsel efter turene, så det rådes til at booke dem i god tid. Ring eller skriv til:
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet
Tlf.: 21782103
E-mail: finli@vejle.dk

Turene foregår typisk på kommunale arealer, eller i naturområderne tæt på skolen/institutionen. På turene lægges der vægt på at skabe interesse for og glæde ved at færdes i naturen. Indholdet kan aftales på forhånd og tilpasses efter behov.

Skoler og institutioner i Vejle Kommune kan også benytte Børne- og Ungeforvaltningens naturvejleder-tilbud - kontakt:
Naturvejleder Helle Thuesen, Uddannelse & Læring
Tlf. 5125 4658
E-mail: hethu@vejle.dk

Naturvejledning 21.jpg

Guidede ture for institutioner

Naturvejledning 24.jpg
Naturvejledning 23.jpg
Naturvejledning 20.jpg