Bue Logo Til forsiden

Naturvejledning
for institutioner
og skoler

Skoler, daginstitutioner, foreninger og klubber i Vejle Kommune kan benytte Økolariets naturvejleder til undervisningsforløb og arrangementer.

Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Økolariets naturvejleder, men der er stor efterspørgsel efter arrangementerne, så det er en god ide at booke i god tid.
Ring eller skriv til:

Naturvejleder Finn Lillethorup,
Økolariet
Tlf.: 21 78 21 03
E-mail: finli@vejle.dk

Turene foregår typisk på kommunale arealer, eller i naturområderne tæt på skolen/institutionen. På turene lægges der vægt på at skabe interesse for og glæde ved at færdes i naturen. Indholdet kan aftales på forhånd og tilpasses efter behov.


Skoler og institutioner i Vejle Kommune kan også benytte Børne- og Ungeforvaltningens naturvejleder til undervisning og arrangementer - kontakt:

Naturvejleder Helle Thuesen Westergaard
,
Børn&Unge, Uddannelse & Læring
Tlf. 51 25 46 58
E-mail: hethu@vejle.dk

Naturvejledning 21.jpg

Naturvejledning
for institutioner
og skoler


Folkeskolens 7.-10. klasse

Haven i Havet

Et landsdækkende undervisningsprogram

Haven i havet er et nationalt undervisningprogram, der tager udgangspunkt i de maritime nyttehaver der dukker op langs de danske kyster. Det er et naturfagsforløb til udskolingsklasser, der beskæftiger sig med regenerativ fødevareproduktion i havet. Forløbet er målrettet den fællesfaglige naturfagsprøve og taler direkte ind i fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.

Folkeskolens 7.-10. klasse

Haven i Havet

Bæredygtig fødevareproduktion og miljø

Eleverne bliver havbønder for en dag og stifter bekendtskab med arbejdet i en maritim nyttehave, hvor der dyrkes blåmuslinger, østers og tang. Under besøget skal eleverne undersøge hvordan en havhave kan producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten. Med naturvidenskabelige metoder arbejder eleverne undersøgende for at forstå afgrøderne og det miljø de vokser i og får dermed indsigt i en bæredygtig fødevareproduktion der kan bidrage positivt til løsningen på tre af tidens store kriser; fødevarekrisen, biodiversitetskrisen og klimakrisen. 

Haven i Havets officielle hjemmeside >

 

Haven i Havet i Vejle

I Vejle har naturvejlederne i B&U og Økolariet i samarbejde med Vejle Fjordhave og Rødkilde Gymnasiums maritim linje tilrettelagt en række undervisningsforløb indenfor Haven i Havet. 

Kontakt naturvejlederne for at høre mere, eller for at booke et forløb:

Naturvejleder Finn Lillethorup,
Økolariet
Tlf.: 21 78 21 03
E-mail: finli@vejle.dk

Naturvejleder Helle Thuesen Westergaard,
Uddannelse & Læring
Tlf. 51 25 46 58
E-mail: hethu@vejle.dk

20220321 1502 KL MG 3690

Haven i Havet undervisningsmaterialer

Der er udarbejdet en lang række undervisningsmaterialer til Haven i Havet. Undervisningsmaterialerne kan downloades her og benyttes frit.
Under naturvejledernes undervisningsforløb ved vejle fjord benyttes en del af undervisningsforløbene fra projektet, men der er også mulighed for selv at arbejde med de mange undervisningsforløb både før- og efter naturvejlederarrangementet - eller helt på egen hånd, hvis man har lyst!

Her kan du downloade de 16 forskellige undersningsforløb
- samlet i en pdf-fil:

Haven i Havet - alle UV-forløb >>>

Her kan du downloade info om Vejle Fjordhaves dyrkning af muslinger:

Vejle Fjordhave - dyrkning af blåmuslinger >>>

Her kan du downloade UV-materiale om muslinger som bæredygtig fødevare:

Muslinger som bæredygtig fødevare >>>

 

Collage Med Øvelser
20220321 1501 KL MG 3680
20220321 1513 KL MG 3729
20220321 1422 KL MG 3496

Naturvejledning 24.jpg
Naturvejledning 23.jpg
Naturvejledning 20.jpg