Bue Logo Til forsiden

Økolariet

Vejle Kommune var meget fremsynet, da det tilbage i 2000 blev besluttet at bygge et center om bæredygtighed, hvor alle borger ganske gratis kunne komme ind og få ny viden om, hvordan de kunne bidrage til en bæredygtig fremtid. Skoler kunne ligeledes ganske gratis modtage undervisning i emner om samfundsrelevant naturvidenskab og bæredygtighed. Ingen andre steder i Danmark findes der et sted, hvor borgere på en sjov og spændende måde kan få indblik i, hvordan vi menneskers handlinger er med til at forme fremtidens Verden på godt og ondt

Energi 3.jpg
Fokus på bæredygtighed

Vi mennesker er blevet fantastisk dygtige til at skabe fremskridt og velstand for os selv, faktisk så dygtige, at det kniber for vores jordklode at følge med til at levere alt det, vi mennesker forbruger. Man kan sige, at Verden er blevet for lille. For 200 år siden var vi 1 mia. mennesker på jorden, i dag er vi 7,7 og der kommer hastigt flere til.

Det gør, at vi er nødt til at tænke os lidt mere om og ikke bare bruge og smide væk. Vi er nødt til at tænke bæredygtig – dvs opfører os på en måde, så fremtidige generationer også kan have et godt liv. Den erkendelse var efterhånden gået op Verdens ledere, og det endte ud med, at de skrev under på et FN-dokument, der siger, at det er nødvendigt, at alle lande begynder at indtænke bæredygtighed i deres udvikling.

Der var også en erkendelse af, at mange af disse ændringer skal ske lokalt, da det er de lokale kræfter, der styrer meget af udviklingen. Den danske regering pålagde derfor de enkelte kommuner, at de skulle udarbejde en lokal Agenda 21 plan (en plan for udviklingen af det 21. århundrede).

fritlagt verdensmål logo.png
Økolariet bliver til

I Vejle blev en del af den lokale Agenda 21 plan at bygge Økolariet som et sted, hvor alle borgere kunne komme ind og få ny viden om, hvordan det er muligt at indtænke bæredygtighed i deres hverdag

Fokusset og nødvendigheden af at tænke bæredygtig er kun blevet større siden 1992 og interessen for Økolariet og dens fokus på bæredygtighed er da også stigende.

Vi åbnede dørene efteråret 2003 og har idag omkring 90.000 gæster årligt, hvoraf ca. 15.000 er skolelever der modtager undervisning i Økolariets skoletjeneste. 

Økolariet er med i kredsen af Videnspædagogiske aktivitetscentre i Danmark (VPAC) og vi er medlem af Nordisk Science Center Forbund (NSCF).

perspektivafØkolariet.jpg
Ejerforhold og samarbejdspartnere

Økolariet ejes og drives af Vejle Kommune med Ressourcer&Genbrug samt Vejle Spildevand A/S som faste partnere.

Økolariet har siden 2009 været et af 16 danske videnspædagogiske aktivitetetscentre (VPAC), hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

VPAC'erne rummer både udstillinger og tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteter,der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse.

En del af aktiviterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø i tæt samspil med undervisningssektoren.

Økolariet er medlem af Nordisk Science Center Forbund (NSCF)

 

 

vejle_affaldgenbrug logo.png Vejle Spildevands Logo Med 'Vand I Balance'
Mission & Vision

Mission:

  • Gøre vores gæster i stand til at træffe bæredygtige valg gennem viden, oplevelser og aktiv læring samt øge deres generelle interesse for naturvidenskab.
  • Øge kendskabet til de naturværdier der findes i Vejle Kommune

Vision:

  • Være Danmarks bedste formidler af bæredygtighed
  • Gøre det sejt at interessere sig for naturvidenskab
  • Være kendt som stedet hvor læring og oplevelse går op i en højere enhed
  • Give vores gæster en bedre service end de forventer
Øko 1.jpg