Bue Logo Til forsiden

Affald

Der er kun en begrænset mængde ressourcer på vores jord, så vi skal passe godt på dem. Genanvender vi ikke ressourcerne i vores affald, er de tabte. Det er derfor vigtigt, at vi genbrugere de ting vi køber så langt tid som muligt. Når de så endeligt skal kasseres, skal vi hente råstofferne ud af dem igen, så de kan bruges til at producere nye ting. Det kræver at tingene er produceret på en ordentlig måde og at vi sortere vores affald, så genanvendelse er muligt.