Bue Logo Til forsiden

Viden fra vores udstillinger

I "Viden om" sektionen finder du tekster, film, animationer mm. fra vores nuværende og tidligere udstillinger. Vi er pt i gang med at opdatere alle siderne, så informationerne bliver up to date 

Vi håber, at informationerne på disse sider kan give et indblik i og en større forståelse for, hvordan menneskets handlinger påvirker kloden og hvordan vi alle er afhængige af, at kloden har det godt.  

God fornøjelse.

Se også ideer til skolen