Bue Logo Til forsiden

Vores energiforbrug stiger og stiger

Energiforbruget fra fossile brændstoffer stiger fortsat

I dag er det især Kina og den øvrige del af Asien, der står for den store stigning i energiforbruget, og energibehovet dækkes hovedsageligt af kul, men olie har også en stor betydning. Det er de to fossile brændstoffer, der udleder mest CO2 pr energimængde, de producerer. 

Ca. 80 procent af verdens energibehov dækkes af kul, olie og naturgas. Vi bruger det til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof og produktion af industriprodukter og kemikalier. Det meste plast er fx lavet af olie. I Danmark blev olie udfaset på de store kraftvarmeværker efter oliekrisen i 1970’erne. Til gengæld fyrer vi mange steder med kul. Mange privatboliger opvarmes stadig med oliefyr, men flere og flere går over til fjernvarme eller varmepumper.

Annual Co Emissions By Region

Det globale energiforbrug

Det globale energiforbrug er steget næsten hver eneste år, siden vi fik adgang til fossile brændstoffer, som kul, olie og gas for over 200 år siden. Kun i forbindelse med økonomiske kriser er der set en kortvarig nedgang, men den er typisk efterfulgt af endnu kraftigere stigninger i årene efter krisen, som det fx er set i forbindelse med finanskrisen i 2009 og nedlukningen af store dele af verden med covid udbruddet i 2020. Fra 2001 til 2021 er verdens energiforbrug steget med 43%, eller med 1,8% pr år.

 

Forbruget af fossile brændsler er mere end fordoblet de sidste 40 år og Verdens behov for energi stiger fortsat i takt med, at vi bliver flere mennesker og levestandarden i store dele af verden øges.

Vidste du at...
I midten af november 2022 blev vi 8 mia. mennesker på kloden. Det er 1 mia. mere end i 2010, og 2 mia. mere end i 1998. I de sidste år er befolkningen altså vokset med 1 mia. hvert 12. år.  I nogle lande, som fx Kina forventes det at befolkningstallet falder i årene fremover (-8% frem til 2050), mens den i store dele af Afrika vil stige voldsomt (+74% frem til 2050). Samlet set forventes det, at vi når 9 mia. i 2037 og 10 mia. i 2058. Alle disse mennesker har brug for energi for at leve et godt liv. 

Men selv om det er i de fattigste lande, at der kommer de største befolkningsstigninger, er den samlede udledning fra disse lande stadigt langt mindre end fra de rige lande. Det skyldes, at der udledes meget mere per person i de rige lande. 

Andel af energi fra fossile brændstoffer er fortsat højt

De fossile brændstoffers (olie, kul og naturgas) andel af det samlede energiforbrug (Omkring 80% i 2022) har på verdensplan ligget næsten konstant siden midten af 1980erne. I de sidste år er dog et svagt fald, men faldet er meget mere markant i Danmark, hvor andelen af vedvarende energi fra vindmøller og biomasse er øget meget. På verdensplan er der også kommet mere vedvarende energi, men stigningen i det samlede energiforbrug er næsten lige så kraftig. Andel af energiforbruget fra fossilebrændstoffer er således stadig meget højt og ligger i 2022 stadig over 80%.

Olie - den vigtigste energikilde

Olie er fortsat det vigtigste brændstof, når verdens behov for energi skal stilles, men betydningen er aftagende. Fra at være tæt på at udgøre halvdelen af det samlede energiforbrug i starten af 1970’erne er andelen faldet til lige under 30% i dag. I samme periode er forbruget af olie dog tæt på tredoblet. Gas bidrager modsat med en stigende andel af verdens energiforbrug.

Adgang til elektricitet

  • 760 mio. mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet - heraf bor de 590 mio. i Afrika syd for Sahara.
  • I 2021 bruger Kina 70% mere energi end USA, selv om den enkelte amerikaner bruger 2,5 gange så meget energi som en kineser.

Et natbillede af jorden fra 2012, der viser steder med høj menneskelig aktivitet i form af lys. Tryk på billedet og se hvor på kloden der er lys, når den dreje rundt.

Credit: NASA Earth Observatory/NOAA NGDC

Store mængder kræver store tal

Det er tit store mængder energi, vi taler om, og derfor kommer der ofte en forstavelse på energienheden. Fx står 1 kJ for 1 kiloJoule dvs. 1000 Joule. 1 GJ er en GigaJoule dvs. 1 milliard Joule.

Danmarks samlede endelige energiforbrug, der dækker over forbruget i husholdninger, erhverv og transport var fx på ca. 703 PJ i 2021.  Det er 703 med 15 nuller bagved! Det kaldes også en billiard.

Ser vi på Danmarks elforbrug alene, er det på 115 PJ eller 31,9 TWh. Det er 31,9 med 12 nuller bagved. Den enhed man bruger i en privat bolig, når man skal betale for strøm, er en KWh (den koster fra 0,5 til 8 kr). En TWh er det samme som 1.000.000.000 KWh

Enhedstabel

hekto H hundrede

102

kilo K tusinde 103
mega M million 106
giga G milliard 109
tera T billion 1012
peta P billiard 1015