Bue Logo Til forsiden

Hvorfor spise insekter?

Insekter som en alternativ proteinkilde

Insekter er mindre ressourcekrævende
En stigning verdensbefolkning, der efterspørger mere og mere kød, fører til et større og større pres på vores klode. Det er nødvendigt, at vi finder på alternativer. Ud over at reducere i den mængde mad, vi bare smider ud og udskifte noget af vores kødforbrug med grøntsager og frugt, er det også en mulighed at finde andre kilder til kød end de traditionelle fra kvæg, grise, kyllinger, mm.  For at være af betydning skal sådan en kilde kunne produceres i store mængder og til en pris, der er konkurrencedygtig med det nuværende kød.

Insekter kunne være en potentiel ny kilde til protein. Under de rette forhold, kan insekter produceres mere bæredygtigt end andet kød. Produktionen kræver mindre plads og et mindre vandforbrug og foderforbruget er mindre eller i samme størrelser som de bedste produkter i dag (kylling).  

Insekters næringsværdi
Insekters næringsværdi er forskellig fra art til art, men ligger generelt på samme niveau som andet kød. Nogle af insekterne har et højere fedtindhold end traditionelt kød, hvilket kan være problematisk i områder, der kæmper med overvægt, men kan være en fordel i andre områder, hvor det er en udfordring at få nok kalorier. En del insekter har et højt indhold af omega 3 og 6 fedtsyrer, svarende til det der findes i fisk. 

2,5 mia mennesker kan ikke tage fejl

Insekter spises over det meste af verden. Mange europærer forestiller sig at insekter spises af fattige mennesker, som ikke har andre muligheder, men tværtimod, spises insekter oftest af lyst og sælges som snacks eller på specialrestauranter. 

I EU skal nye fødevarer godkendes under en ordning, der hedder "Novel Food". EU har længe været tilbageholdende med at godkende insekter som menneskeføde, men i 2021 og igen i starten af 2023 blev det tilladt at bruge en række insekter (fårekyllinger, melorm, mm) i fødevarer til mennesker. Det er mest i pulveriseret form, det er tiltænkt at anvende insekter, og det skal fremgå af varedekarationen, at produktet indeholder insekter. Der har været uklarhed hvorvidt Novel Food ordningen også gjaldt salg af hele insekter, hvilket har gjort, at de har kunnet købes før 2021.

Insekter på tallerkenen begynder lige så stille at vinde frem i Danmark. Der er flere restauranter, der tilbyder insekter på menuen og enkelte supermarkeder er begyndt at sælge insekter på frost. Spørger man europæerne er der dog ikke den store lyst til at spise insekter, til trods for at det er helt almindeligt i mange lande. 

 

Hvem Spiser Insekter

Lokal insektopdræt giver nye muligheder for fattige

Indsamling og privat mini-opdræt af insekter kan give vigtige, livsforbedrende muligheder for mennesker i ulandene. Især udsatte mennesker, som arbejdsløse kvinder og mennesker uden egen jord til dyrkning, kan nemt involveres i insektmarkedet og på den måde både forbedre deres egen kost og samtidig tjene penge ved at sælge insekter på markeder. Det nødvendige udstyr er billigt og metoderne er simple. Det er derfor en indtægtsmulighed, som rigtig mange vil kunne benytte sig af, selv fra de laveste lag i samfundet. Hele landsbyer vil kunne samarbejde om miniopdræt og på den måde kunne spise og sælge insekter i større skala og forbedre hele landsbyens levevilkår.

I fattige eller konfliktfyldte områder lider mange mennesker ofte af fejlernæring, underernæring og mangel på proteiner og vitaminer, med alvorlige problemer til følge. Her kan insekter vise sig at være en nem og billig løsning. Insekter formerer sig hurtigt og kan produceres i større mængder. Samtidig vejer insekter ikke ret meget, særligt ikke i tørret tilstand, så de kan nemt fragtes ud til områder, der fx er ramt af tørke sammen med den øvrige nødhjælp.