Bue Logo Til forsiden

Skoven & Ådalen

Når du kommer ud fra den sunkne fiskekutter, står du omgivet af den smukke natur i ådalen med skov helt ned til fjorden.

Følg vandløbet ud i fjorden og få viden om udledninger af kvælstof fra oplandet, og hvad der bliver gjort ved det, så udvaskningerne bremses.

På naturvejlederens hytte kan du hjælpe fisken med at fange ilt og føde i det sjove spil og kigge ind i hullerne, der er fyldt med spændende ting.

På skovens stammer kan du prøve forskellige spil og finde ud af, hvor godt du kender træernes blade og fuglenes stemmer. Rundt i udstillingen kan du se nogle af de mange dyr, der lever i skoven, og du kan tælle årringene på det gamle egetræ.

DSC06134

Skoven & Ådalen

Skov 2.jpg