Bue Logo Til forsiden

Mere ekstremt vejr i Danmark

I fremtiden vil vi opleve flere skybrud, hedebølger og våde, milde vintre.

Målt som et gennemsnit over de sidste 30 år er klimaet i Danmark siden 1870'erne blevet ca 1,5° varmere. Ser man på udviklingen i de sidste 10 år har temperaturgennemsnittet i Danmark dog været hele 2 grader højere, og for de sidste 5 år har stigningen endda været på 2,2 grader. De korte intervaller giver et mere opdateret billede på udviklingen, men også et mere usikkert billede. Men tendens er ret tydelig.

Det er ikke varmen, som er den største udfordring i Danmark, men i stedet, at vi kommer til at opleve markant flere ekstreme regnskyl end tidligere. Der vil falde regn i så store mængder, at det giver problemer for trafik og veje, kloakken, miljøet og rigtig mange mennesker, som vil opleve oversvømmelser af deres grunde og huse.

​​​​​​Kraftige skybrud, der i dag kun forekommer én gang per 10 år i Danmark, vil i slutningen af dette århundrede ske oftere end én gang hvert 6. år. Hvor ofte vil afhænger af, hvor mange drivhusgasser, vi udleder.

Udgivet: 18.04.20 • Senest redigeret: 30.03.23

Foto Regn I Have Shutterstock 148484927

De vigtigste forventede ændringer i det danske vejr.

  • Mildere vintre med cirka 25% mere regn. Det flotte vintervejr med kulde og høj sol bliver sjældnere og der vil være mere af det kedelige vintervejr med grå himmel. De mildere vintre betyder til gengæld, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre med flere tørkeperioder men også større risiko for skybrud. Nedbørsmængden vil være nogenlunde den samme, men den vil i stigende grad komme i kraftige byger.
  • Temperaturen vil stige. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C. Hvis vi fortsætter udledningerne som nu, kan vi i Danmark se frem til en stigning på 2,9 til 4,4 grader i år 2100.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark. De stigninger, vi kommer til at se i fremtiden, vil betyde, at der ofte vil komme stormfloder, som vil resultere i oversvømmelser, hvis vi ikke bygger højere diger eller andre tiltag, der beskytter vores byer. 
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække, og stigningen vil være størst om vinteren.
Bil Gennem Vand Sprat COLOURBOX2332840

Flere hedebølger

Selvom mere regn bliver den største udfordring for fremtidens klima i Danmark, vil vi også opleve flere og længere hedebølger.

En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer er over 28 grader tre dage i træk. Det er med andre ord, når det er rigtig, rigtig varmt i en længere periode, ligesom det var både i 2018, 2020 og især i 2022. Det gik mest ud over Portugal og Spanien, hvor omkring 1000 mennesker mistede livet pga. af varmen.

Ifølge klimaforskerne kan de mange tilfælde af ekstrem varme på den nordlige halvkugle ikke være sket samtidig uden menneskeskabte klimaforandringer. Hedebølger kan blive normalt sommervejr, hvis temperaturstigningerne når 2 grader over førindustrielt niveau. Selv med en stigning på 1,5 grader vil 25 pct. af den nordlige halvkugle opleve hedebølger i to ud af tre år. 

Da temperaturen i byer på de varmeste sommerdage er 3-4 grader højere end uden for byerne, er varmen en trussel mod sårbare indbyggere.

 

Termometer I Sand COLOURBOX10258119

Vidste du at...

Opvarmning af havet påvirker fiskeriet. I Danmark er det især tobis og torsk fra Østersøen, der flytter nordpå til gavn for Grønland, hvor fiskeriet vil stige med mindst 50 pct. for hver grad havet bliver varmere. På globalt plan er fiskeriet faldet som følge af opvarmning af havet.