Bue Logo Til forsiden

Vådere, varmere og mere ekstremt vejr i Danmark

I fremtiden vil vi opleve flere skybrud, hedebølger og våde, milde vintre. Klimaet bliver med andre ord vådere, varmere og mere ekstremt.

Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°, men i et fremtidigt klima med stigende temperaturer, er det ikke varmen, som er den største udfordring i Danmark. Det er de store mængder regn. Vi vil komme til at opleve markant flere ekstreme regnskyl end tidligere.

Der vil falde regn i så store mængder, at det giver problemer for trafik og veje, kloakken, miljøet og rigtig mange mennesker, som vil opleve oversvømmelser og måske vand i kælderen.

​​​​​​Kraftige skybrud, der i dag kun forekommer én gang per 10 år i Danmark, vil i slutningen af dette århundrede ske oftere end én gang hvert 6. år. Hvor ofte vil afhænger af, hvor mange drivhusgasser, vi udleder.

Udgivet: 18.04.20 • Senest redigeret: 03.06.20

Foto Regn I Have Shutterstock 148484927

De vigtigste forventede ændringer i det danske vejr.

  • Mildere vintre med mere cirka 25% mere regn. Det flotte vintervejr med kulde og høj sol bliver sjældnere og der vil være mere af det kedelige vintervejr med grå himmel. De mildere vintere betyder tilgengæld at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre med flere tørkeperioder men også større risiko for skybrud. Nedbørsmængden vil være nogenlunde den samme, men den vil i stigende grad komme komme i kraftige byger.
  • Temperaturen vil stige. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C. Hvis vi fortsætter udledningerne som nu, kan vi i Danmark se frem til en stigning på 2,9 til 4,4 grader i år 2100.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark. De stigninger, vi kommer til at se i fremtiden, vil betyde, at der ofte vil komme stormfloder, som vil resultere i oversvømmelser, hvis vi ikke bygger højere diger eller andre tiltag der beskytter vores byer. 
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.
Bil Gennem Vand Sprat COLOURBOX2332840

Flere hedebølger

Selvom mere regn bliver den største udfordring for fremtidens klima i Danmark, vil vi også opleve flere og længere hedebølger.

En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer er over 28 grader tre dage i træk. Det er med andre ord, når det er rigtig, rigtig varmt i en længere periode, ligesom i sommeren 2018, hvor en langvarig hedebølge ramte Danmark og 21 andre lande på den nordlige halvkugle.

Ifølge klimaforskerne kan de mange tilfælde af ekstrem varme på den nordlige halvkugle ikke være sket samtidig uden menneskeskabte klimaforandringer. Hedebølger kan blive normalt sommervejr, hvis temperaturstigningerne når 2 grader over førindustrielt niveau. Selv med en stigning på 1,5 grader vil 25 pct. af den nordlige halvkugle opleve perioder som i 2018 i to ud af tre år. 

Termometer I Sand COLOURBOX10258119

Kilder: 1) Klimatilpasning.dk på baggrund af IPPC’s femte hovedrappport, DMI og DMI’s Klimaatlas. 2) https://www.magisterbladet.dk/aktuelt/2019/april/undersoegelse-klimaforandringer-skyld-i-global-hedeboelge