Bue Logo Til forsiden

Havene stiger - men hvor hurtigt?

Siden 1850 er havet allerede steget 24 cm, og den hastighed det stiger med er dobbelt så stor nu, som den var i forrige århundrede (3,7mm/år mod 1,7mm/år). Hvor meget den vil stige fremover er meget afhængig af, hvordan CO2 koncentrationen i atmosfæren udvikler sig.  Forventningerne ligger på, at der kommer en stigning et sted mellem 54cm og 74cm frem til år 2100, hvor størrelsen afhænger af, hvor hurtig vi får nedbragt CO2 udledningen. Stigningerne kan dog blive meget større. Hvis der sker en kollaps af dele af den antarktiske ismasse, er der estimater på, at stigningen kan blive op til 2,3 meter i år 2100 og op til 5,4 meter i år 2150.  Ud fra analyse af historiske data fra tidligere tider med en høj koncentration af CO2 i atmosfæren, er der indikationer på, at stigningen om 300 år kan komme helt op på 12-15 meter. 

COLOURBOX8468336

Varme og CO2 gemmes i havene

Mere end 90 procent af den ekstra energi der tilføres jorden pga. de mange drivhusgasser lagres i havet. Og der er tale om enorme mængder af energi - faktisk svarer det til den energi, der ville blive frigivet, hvis man havde eksploderet 5 Hiroshima bomber i sekundet siden 1990. Men hvor meget energi havet optager og evt. frigiver igen i fremtiden afhænger af, hvordan havstrømmene ændrer sig, og der er noget, der tyder på, at vi kommer ind i en periode, hvor både optaget af CO2 og optaget af varmere vil være mindre. Det vil betyde, at det bliver endnu vanskeligere at holde os inden for 1,5 graders målet.

Den energi, der ikke gemmes væk i havet, resulterer dels i den 1,1 grads opvarmning af atmosfæren, vi har været vidne til og dels til at iskapper, gletsjere og havis smelter. Begge dele resulterer i stigende vandstande.

Havoverfalde Shutterstock 387762520

Fremtidens havstigninger

Hvis de store iskapper smelter, er der på Grønland is nok til at hæve vandstanden med ca 7 meter, og på Antarktis er der is nok til at hæve vandstanden ca 58 meter. Der vil dog gå rigtig mange år, inden de kæmpestore ismasser er smeltet - formodentligt flere tusinde år. Forsker har længe ment, at de store ismasser på Øst Antarktis var meget stabile, men de nyeste observationer, viser at dette ikke længere er så sikkert. Som tallene overfor viser, vil det få katastrofale konsekvenser, hvis bare lidt af de store ismasser begynder at smelte. 
Selvom vi stopper alle udledninger i dag, vil temperaturen og havet fortsat stige i århundrede, fordi der ikke er opstået en ligevægt mellem den mængde CO2, der er i luften og den temperatur, der er på jorden. Men hvis vi fortsætter med at øge mængden af CO2, vil vi blot have endnu større temperaturstigninger i vente. Det gælder om at få stoppet op så hurtigt som muligt. Jo større temperaturstigninger der kommer, jo mere usikkert er det, om vi kan forhindre, at vi overskrider nogle tipping points - altså temperaturer, der sætter nogle mekanismer i gang, vi ikke kan stoppe igen. Det kunne fx være, hvis isen for alvor begynder at smelte på Antarktis.
Faktisk er det sådan, at is der smelter på Antarktis vil betyde meget voldsommere vandstandsstigninger på den nordlige halvkugle, end på den sydlige halvkugle, tæt på Antarktis. Det skyldes, at der ikke længere vil være en stor masse af is til at trække i vandet ved Antarktis. Det er den samme mekanisme, der virker, når Månen trækker i Jordens vandmasser og skaber tidevand. 

Shutterstock 1494285284

Gletsjere forsvinder

Gletsjere dannes ved at den årlige tilførsel af sne danner en sammenpresset masse af sne og is. En gletsjer bevæger sig, pga sin egen vægt, hen over undergrunden og glider enten ud i havet eller ender ved foden af det bjerg, hvor den er dannet. I begge tilfælde vil det is og sne, den fører med sig, smelte.

Hvis klimaet på jorden bliver koldere, vil gletsjerne vokse, mens de under den nuværende opvarmning skrumper ind. 

oekolariet_gletsjere-stor.jpg

Gletsjere forsvinder

Vidste du at...

Den nyeste forskning viser, at afsmeltningen går væsentlig hurtigere end man tidligere havde regnet med. Med de forventede temperaturstigninger skønner IPCC at 2/3 af alle gletsjere uden for Antarktis og Arktis at være forsvundet inden år 2100.  Ud over at det betyder en vandstandsstigning i verdenshavene på ca. 11 cm, betyder det også, at milliarder af mennesker vil komme til at mangle drikkevand og vand til markerne fra gletsjerne.

Klimaets kanariefugl er ved at dø

Store iskapper reagerer langsomt på ændringer i klimaet, fordi de er så massive. Men i løbet af en varm, solrig sommer vil der være en markant større afsmeltning end i en kølig sommer. Bjerggletsjere reagerer dog også på lokale variationer i fx nedbør og forskydninger mellem sæsoner. Nogle klimaforskere kalder gletsjerne klimasystemets svar på kanariefuglene i kulminen: Når kanariefuglen dør, er det på tide at komme ud af minen! Med andre ord, når gletsjerne begynder at smelte, så er det for alvor tid til at gøre noget ved klimaforandringerne.

Gletsjerne i Europa

  • Fra 1850 til 1980 har gletsjerne i de europæiske alper mistet ca. en tredjedel af deres areal og halvdelen af deres masse. Siden 1980 er yderligere 20 % af isen reduceret.
  • Den varme sommer i 2003 resulterede i, at der var et tab på ca. 10 % af ismassen i alperne.
  • Den nuværende tilbagetrækning af gletsjere i alperne overstiger det niveau, hvormed gletsjerne har trukket sig tilbage de sidste 5000 år!
  • Det er meget sandsynligt, at gletsjernes tilbagetrækning vil fortsætte. Fx forudser eksperterne, at ca. 75 % af gletsjerne i de schweiziske alper vil være forsvundet omkring år 2050.