Bue Logo Til forsiden

Kloakken

Rotter, lort, pis og papir og sågar en leguan! Hvad må egentlig blive skyllet ud i toilettet? Find ud af det, når du møder det ”Talende toilet” på din tur rundt i kloakken. Det eneste sted i Danmark, hvor du kan opleve en gåtur i 1:1 kloakrør. Her møder du også de levende rotter, som bor i sidegangene. Hør deres fortælling om livet som kloakrotte.

”Kludder i kloakken”
Har du nogensinde set en pumpe tilstoppet med vådservietter og hår? Det skaber kludder i kloakken og det er et rigtigt lortejob at skille den ad. Som noget nyt kan du se pumpen og hvorfor disse ting absolut ikke skal skylles ud i toilettet.

Spænd også sikkerhedsselen og prøv selv at blive skyllet ud i toilettet og videre gennem kloaksystemet i vores kloaksimulator. På vejen møder du alle de ting, vi skyller ud, inden du og spildevandet ender på renseanlægget.


En nysgerrig rotte

”Fra kloakvand til rent drikkevand”
Hjælp den flinke, men bestemte kloakmester med at forbinde rørene i vores helt nye computerspil, så vandet kan blive ledt gennem rensningsanlæggets mange processer på Vejle Spildevand, for til sidst at blive udledt som rent badevand i Vejle Fjord.

”Bedre badevand”
På din vej rundt i Økolariets udstillinger, vil du i Workshop 2 se udstillingen ”Bedre badevand”. I en flot scenografi af Vejle by og fjord viser en tegnefilm med sjove lydeffekter, hvordan nye ”spildevandsmotorveje”, uden fare for overløb, leder store mængder regn- og spildevand direkte til rensningsanlægget i Vejle. Her har ny teknologi øget kapaciteten, og på den måde sikres bedre badevand for alle.

DSC05584 Line.jpg Kloakken 15.jpg Dejligt at de er bag glas!

Kloakken

Kloakken 2.jpg

En rottemor med sit nye kuld unger

Kloakken 18.jpg

Sorter dit toiletaffald korrekt -
kun pis, lort og papir i toilettet!

Kloakken 32.jpg

Hvor mange bakterier mon der er i lort?