Bue Logo Til forsiden

Kom til sommersjov i Økolariet

Vi er klar til jeres besøg igen! 

Økolariets udstillinger handler om bæredygtighed

Energi & Klima udstilling sætter fokus på energiforbrug og klimaforandringer

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima