Bue Logo Til forsiden

Økolariet er klar til dit besøg

-  større grupper bedes melde deres ankomst

Økolariets udstillinger
handler om bæredygtighed

Book et undervisnings-
forløb i Økolariet

Energi & Klima udstilling sætter fokus på energiforbrug og klimaforandringer

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima