Bue Logo Til forsiden

Klimasjov i efterårsferien 

 

Vi glæder os til dit besøg

Oplev ny stor klimaudstilling 

Økolariets udstillinger
handler om bæredygtighed

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima

Book et undervisnings-
forløb i Økolariet

Online undervisning
med aktiviteter