Bue Logo Til forsiden

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima

Økolariets udstillinger
handler om bæredygtighed

Book et undervisnings-
forløb i Økolariet