Bue Logo Til forsiden

Økolariet har åbent igen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer.

Vi tilbyder ONLINE undervisning og naturture med fokus på FN's Verdensmål.

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima

Ny Energi & Klima udstilling sætter fokus på energiforbrug og klimaforandringer

Økolariets udstillinger er om bæredygtighed