Bue Logo Til forsiden

Book et undervisnings-
forløb i Økolariet

Tag en tur på havets bund 

Økolariets udstillinger
handler om bæredygtighed

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima