Bue Logo Til forsiden

Økolariet er foreløbig lukket frem til d. 13. april pga. CORONAVIRUS-situationen

Gå en tur i Idas hjerne og find ud af hvad hun tænker om kost og klima

Ny Energi & Klima udstilling sætter fokus på energiforbrug og klimaforandringer

Økolariets udstillinger er om bæredygtighed