Bue Logo Til forsiden

Klimaforandringer

Hvor kommer de fra, hvad skyldes de og hvilke konsekvenser har de?

Kilder

Vi henter det meste af informationerne til klimasektionen fra nedenstående kilder, og de er også gode steder at søge efter yderligere information, hvis du vil have mere baggrundsinformation, end der er plads til på denne hjemmeside.