Bue Logo Til forsiden

Din gamle mobiltelefon kan få nyt liv

Når du køber en ny mobiltelefon, står du måske med resterne af den gamle i hånden! Når du afleverer din gamle mobil til genbrug sammen med alt mulig andet elektronikaffald, bliver den skilt ad og råstofferne (desværre ikke dem alle!!) smeltes om og genbruges til nye produkter - fx til en ny mobiltelefon.

Iphone

Fakta om elektronikaffald

Danskernes indkøb af elektronik er øget fra 138.000 tons i 2013 til 255.000 tons i 2021, men mængden af indsamlet elektronikaffald er ikke fulgt med. Faktisk er procentdelen faldende og udgør i 2020 kun 54%, mod de 65% som EU har som krav. Det placerer Danmark i den laveste tredjedel af EU landene.

Gammel elektronik er guld værd
Elektronik indeholder værdifulde metaller og sjældne jordarter, som kan genanvendes i ny elektronik og grønne teknologier som vindmøller og elbiler. Et ton printplader indeholder godt 500 gram guld eller over 100 gange så meget som der findes i et ton guldmalm.

Total Collection Rate For Waste Electrical And Electronic Equipment (EEE), 2019 (% Of The Average Weight Of EEE Put On The Market In The Three Preceding Years (2016 2018))

Stigende forbrug fører til stigende priser

Vores forbrug af råstoffer er så stort, at jorden ikke kan følge med. Der er en global ressource-krise under opsejling, og mange råvarer er allerede svære at skaffe. Vi kender det allerede fra stigende olie- og fødevarepriser, men også priserne for metaller og de sjældne jordarter er priserne eksploderet.

Løsningen ligger måske lige for.
Vi skal blive meget bedre til at genbruge. Forestil dig en verden uden affald, hvor alt bliver genbrugt til nye produkter!

Det er fx tanken bag ”vugge - til -vugge”, hvor produkterne helt fra begyndelsen laves, så alt kan genbruges.

Video: Miljøstyrelsen og Ellen Macarthur Foundation

Vidste du, at...

... hvis alle levede som danskerne, ville det kræve 4 jordkloder for at dække vores forbrug?


Film om genanvendelse af elektronik. Affald.dk

Genvendelse af råstoffer

Vi smider tonsvis af elektronik ud, fordi vi hele tiden køber nyt. En mobil har vi kun i 18 måneder i gennemsnit! Forbruget vokser, og det skaber pres på råstofferne. Vi skal bruge flere og flere for at dække vores behov. Derfor skal vi genanvende alle de råstoffer, der er i vores skrot fra fx elektronik, der indeholder mange værdifulde metaller, men også fra dåser, glas, gammelt jern, plastik flasker med mere.  Det kan kun lade sig gøre, hvis du sorterer dit affald og afleverer brugt elektronik og andet skrot på genbrugspladsen.

Elektronikskrot

Elektronik
Vores gamle elektronik er fyldt med værdifulde metaller, derfor skal det afleveres på genbrugspladsen, der sender det videre til virksomheder, der skiller det ad og sørger for, at metaller og andre råstoffer bliver genanvendt til fx ny elektronik eller smykker. På printplader sidder der fx både sølv, guld, kobber, platin, palladium og selen.  

Vi sparer ressourcer, når vi genbruger

Aluminium
Når du putter dine tomme dåser i flaskeautomaten eller afleverer dem på genbrugspladsen, bliver de smeltet om, og aluminiummet i dåserne bliver til nye produkter. Fx nye dåser, cykler, stegepander, flyvemaskiner med mere. Aluminium er meget energikrævende at udvinde og forbruget er stigende.   

Plast
Når du putter dine plastikflasker i flaskeautomaten og afleverer dine tomme plastikbøtter og andet plast til genbrug, bliver det enten rengjort og genbrugt eller smeltet om og lavet til nye plastikprodukter. Plastik er oftest lavet af olie, og det er et råstof, vi skal minimere brugen af mest muligt for at begrænse stigningen i mængden af drivhusgasser i atmosfæren.  

Jern
Vi er omgivet af rigtig mange ting i vores samfund og hjem, der er lavet af jern, blik eller stål. Vi bruger det til alt fra teskeer og dåser til broer og tog. Når du afleverer gammelt jern på genbrugspladsen, bliver det smeltet om og lavet til nye produkter.

Glas
Du kan genbruge brugte glaskrukker og flasker til opbevaring, eller du kan aflevere dem i glascontaineren eller på genbrugspladsen sammen med andre produkter af glas. Glasset bliver smeltet om og lavet til nye produkter. Glas består af mange forskellige råstoffer, og det sparer mange værdifulde ressourcer, når vi genbruger brugt glas.

En opskalering af den cirkulære økonomi er nødvendig

Den enorme appetit på ressourcer (energi, fødevarer og råstoffer) lægger voldsomt pres på planeten og tegner sig for halvdelen af drivhusgasemissionerne og mere end 90 % af tabet af biodiversitet og vandstress. En opskalering af den cirkulære økonomi er afgørende for at kunne opnå klimaneutralitet senest i 2050, samtidig med at den økonomiske vækst afkobles fra ressourceforbruget, og ressourceforbruget holdes inden for planetens grænser.

Den usikkerhed, der er opstået omkring leverancer af råstoffer i forbindelse med Covid-19 krisen og krigen i Ukraine, har vist, at omstillingen til cirkulær økonomi haster mere end nogen sinde.