Bue Logo Til forsiden
Kort

Grusleverancer

En gave fra isen
Danmark lå under sidste istid i yderkanten af det område, der var dækket af is. Når det blev koldere, blev isen presset ned over Danmark, og når det igen blev lidt varmere, smeltede isen. Hver gang isen kom, medbragte den sand, grus og sten fra de områder, den havde passeret. I Vejle Ådal findes sand, grus og sten, der kom helt fra Norge, Sverige og Østersøområdet. Noget blev skubbet foran isen, andet sad fast på undersiden af isen, men det hele blev efterladt, da isen igen smeltede. 

Den store sorteringsmaskine
Da isen for ca. 15.000 år siden begyndte at smelte, opstod der voldsomme smeltevands-strømme, der spulede store render ned i jorden. Når strømmen efterhånden aftog, var det først de store sten, der faldt til bunds, så gruset og til sidst sandet og leret. Istiden sorterede på den måde materialerne og gjorde det lidt nemmere at grave dem frem i grusgravene.

Grus

Grusleverancer

Den lokale grusgrav

For lille til at klare sig
Sten, grus og ral er industrielt materiale til byggeri af huse og anlæg af veje. Mængden af sten og grus i Tørskind grusgrav var forholdsvis lille, og blev kun brugt til at dække behov i lokalområdet. Grusgraven var for lille til at retfærdiggøre investeringer i store maskiner. Omkring 1980 blev Tørskind Grusgrav derfor nedlagt.

Fra ar til natur- og kulturperle
Efter driften af Tørskind Grusgrav ophørte, henlå området i en årrække forladt med de ar, som den industrielle drift havde givet landskabet. Ved fredning i 1980 af større område omkring Egtved Ådal købte man grusgraven til offentligt opholdsareal og parkeringsplads for at give offentligheden adgang til fredningen. Man undlod at jævne grusgraven, men valgte i stedet at bruge den nedlagte grusgrav til at skabe et sted, hvor naturen stadig kunne give stærke oplevelser: Skulpturparken Tørskind Grusgrav.

Makiner 2

Den lokale grusgrav