Bue Logo Til forsiden
Shutterstock 384912739

Isen har skabt Vejle Ådal

Den store bulldozer
Under sidste istid var Danmark i perioder dækket af et tykt lag is. Isen førte jord og sten med fra de norske og svenske fjelde og skubbede som en kæmpe bulldozer rundt med den jord, der var her i forvejen.

Isen breder sig
For 20.000 år siden, en af de koldeste perioder under sidste istid, nåede isen helt frem til Frederikshåb, ca 10 km vest herfor. Her hvor du står, var der formodentligt et flere hundrede meter tykt lag is.

Proppen hives ud
Efter at isen begyndte at trække sig tilbage, blev der i første omgang dannet en stor sø i ådalen. Da den prop, isen dannede i det yderste af fjorden, endelig forsvandt for ca. 15.000 år siden, blev søen tømt og første udgave af Vejle Å var skabt.

COLOURBOX15086841

Isen har skabt Vejle Ådal

Vandet presses vestpå

Vandet løb opad!
Når isen smeltede i overfladen, løb det via sprækker ned mod bunden. De store ismængder østpå forhindrede, at vandet kunne løbe den vej, og det blev i stedet presset ca. 55 meter opad og ud mod iskanten ved Frederikshåb.

Tunnel under isen skaber tunneldal
Det strømmende vand under isen arbejdede sig ned i underlaget og skabte efterhånden en bred tunnel under isen, som blev til den tunneldal, vi kender som Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Tunneldal

Vandet presses vestpå