Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 7

BÆREDYGTIG ENERGI

Mellem 1990 og 2010 fik 1,7 milliarder flere mennesker adgang til elektricitet. Men stadig mangler hver femte person elektricitet, og efterspørgslen stiger. Brug af fossile brændstoffer og drivhusgasudledning påvirker vores klima over hele kloden. Der er dog en bevægelse mod alternative energikilder, og allerede i 2011 udgjorde vedvarende energi over 20 pct. af den globale energiproduktion.

For at sikre, at alle har adgang til billig elektricitet inden 2030, skal der investeres i ren energi som sol, vind og termisk. Også effektive teknologier kan reducere elforbruget og udvidelse af infrastrukturen og teknologi til ren energi er vigtig for både vækst og miljøet. Dette er en del af verdensmålene for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det er en del af en plan for at gøre verden bedre og sikre, at vi har nok energi til alle.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.