Bue Logo Til forsiden

Klimaforandringer påvirker mennesker og dyr

banner.gif
  • Stigende havtemperaturer omkring Grønland kan betyde, at bestanden af torsk og andre varmekrævende arter som rødfisk, helleflynder og sild vil vokse, mens fx bestanden af rejer vil falde. Det får kraftig indflydelse på Grønlands hovederhverv fiskeriet, der skal omstilles til fiskeri af nye arter.
  • Erhvervsfangerne vil også opleve ændringer, da nogle af de traditionelle fangstdyr sandsynligvis vil forsvinde eller gå tilbage i antal. Det gælder fx isbjørn, sæler og nogle af hvalerne.
  • Fremtidens varme klima vil sandsynligvis også forbedre mulighederne for at dyrke landbrug i Grønland.
  • Bygninger, konstruktioner og rørledninger, der er bygget på permafrost, kan være i fare.
  • Stigende temperaturer mindsker behovet for energi til opvarmning. Øget afsmeltning af isen om sommeren kan give problemer for vandforsyningen, men samtidig levere mere vand til vandkraft.
  • Afsmeltning af gletsjerne kan virke negativt på turismen, men det kan opvejes af en længere sommersæson.
  • Mindre havis åbner op for nye sejlruter gennem Nordatlanten.
  • Et varmere klima med mindre is vil gøre det lettere at søge efter forekomster af råstoffer i havet og at udvinde dem på land. 

Kulturelle tab
Klimaændringerne kan ikke undgå at påvirke den traditionelle grønlandske kultur. Moderne udstyr og både er efterhånden hver mands eje, og den traditionelle fangerkultur er hastigt på vej til at forsvinde. Stadig færre fangere benytter hundespand, og kun få benytter kajak til fangst. Kortere perioder med dannelse af is på havet og mindre stabil is vil forstærke denne udvikling. Dertil kommer at vigtige fangstdyr som isbjørn og ringsæl sandsynligvis vil gå ned i antal. Den traditionelle viden om fangst, bygning af kajakker og håndtering af hundeslæder kan hurtigt gå tabt.