Bue Logo Til forsiden

Udenlandsk arbejdskraft

banner.gif

Grønland har omkring 57.000 indbyggere - Vejle by har til sammenligning ca. 51.000. Der er ikke de rette kompetencer i Grønland til at kunne besætte de tusindvis af arbejdspladser, der sandsynligvis vil komme i råstofindustrien i de kommende år. Derfor skal der hentes udenlandsk arbejdskraft.

Debat
I forbindelse med planerne om åbningen af et stort aluminiums-smelteværk og tilhørende vandkraftværk ved Maniitsoq, har det været på tale at importere flere tusinde kinesiske arbejdere. Ligeså i forbindelse med etablering af en jernmine ved Isua. Det skaber debat omkring arbejdsforhold og mindsteløn i det grønlandske samfund.

Ny storskalalov
Udfordringen er at undgå social dumping og skabe arbejdsvilkår, som også grønlænderne kan leve med. I 2012 vedtog Grønlands regering, at udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med storskalaprojekter kan gå til lavere løn og bl.a. ikke have samme ret til ferie som grønlænderne. Minimumslønnen i Storskalaloven, som den kaldes, er på 80,41 kr. i timen med indbygget mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan forhandle en højere timeløn

”Grønland er et dyrt land at etablere sig i (…) Derfor er brugen af udenlandsk arbejdskraft til en international løn en mulighed, vi ønsker at benytte os af”.
Ove Karl Bertelsen, Grønlands tidligere råstofminister.