Bue Logo Til forsiden
Oerred I Haand

Fisk på menuen

Et godt sted at bo
Der er fundet rigtig mange stenalderbopladser i Vejle Ådal, hvilket viser, at også i jægerstenalderen var området et meget eftertragtet sted at bo. Bopladser inde i landet blev ofte placeret tæt ved et vandløb, da fisk var en vigtig del af kosten.

Fisk på fastedage
Da landbruget kom til Danmark for 6.000 år siden, erstattede man efterhånden fisk og vildt med kød fra køer, får og høns. Med katolicismens indførelse i starten af middelalderen kom fisk igen på menuen på de mange fastedage, hvor det var forbudt at spise kød.

De privilegerede
I 1520 kostede to ørreder det samme som en ko. Den høje pris betød, at kongen og andre privilegerede besluttede, at de alene måtte fiske. Først efter år 1700 fik folk ret til at fiske fra egne vandløb og søbredder. Den almene befolkning, uden eget vandløb eller sø, havde ingen mulighed for at fiske.

 

Stanalder Fisker 2

Fisk på menuen

Lystfiskeren

Fiskeri som sport
Efterhånden som der blev overskud til andet end at skaffe sig mad på bordet, blev fiskeri også til en sport, og der blev efterhånden oprettet sportfiskerforeninger rundt om i landet. Foreningerne arbejdede for at give den almindelige dansker mulighed for at fiske i åer og søer. Vejle Sportsfiskerforening, som har retten til at fiske i åen her, blev grundlagt i 1926 og har i dag ca. 650 medlemmer.

En fælles indsats
Lokale sportsfiskerforeninger, Naturstyrelsen og Vejle Kommune arbejder sammen om at forbedre åens kvalitet. I dag er Vejle Å igen et attraktivt levested for fisk, og sportsfiskere kan årligt fange 1000 ørreder, uden at det går ud over antallet af fisk i åen.

Lystfisker

Lystfiskeren