Bue Logo Til forsiden
Aeg

Ørredæg til eksport fra Klingebæk Dambrug

Dambrug langs Vejle Å

Resterne fra en stolt fortid
Klingebæk Dambrug, som kan ses neden for skrænten, var i drift fra 1961 til 1990.
I luftfotoet fra 2021 er der indkopieret et sort/hvidt billede fra 1985, der viser placeringen af bygninger og kar til ørredyngel. Disse er i dag revet ned.

Et liv på rent kildevand
I Klingebæk Dambrug blev der anvendt kildevand og grundvand til produktion af æg og yngel for at undgå smitte med bl.a. den frygtede ”Egtvedsyge” – en virusinfektion, der først blev fundet i dambrug på Egtvedegnen. 

Klingebaek Dambrug

Dambrug langs Vejle Å

En vigtig fisk

Et dansk erhvervseventyr
Da regnbueørreder omkring år 1900 blev hentet til Europa fra Nordamerika, var det starten på et dansk erhvervseventyr. Vejle blev hurtigt det område i Danmark med flest dambrug.

Hurtig voksende og hårdfør
I forhold til danske ørreder vokser regnbueørreden hurtigere, den kan gå tættere sammen og tåler en højere vandtemperatur.

Orred 2

En vigtig fisk

Fokus på miljøet

Den vågnende miljøbevidsthed
I 1970’erne og 80’erne skete der en ændring, så vandløbenes formål ikke bare var at lede vand væk. Nu skulle den miljømæssige værdi også vægtes, og der blev stillet krav til driften af dambrugene. Det har ført til en sundere å.

Forældet udstyr og manglende lyst
Mange af dambrugene i Vejle Ådal var efterhånden så utidssvarende, at det var nødvendigt med en total renovering for at overholde de nye krav. Mange dambrugsejere valgte at opgive driften, og i 2021 var der kun 12 større og mere miljøvenlige dambrug tilbage.

Dambrug

Fokus på miljøet