Bue Logo Til forsiden
Skulpturer

Tørskind Grusgrav

En idé fødes

Fra industri til kultur
Tørskind Grusgrav blev nedlagt omkring 1980 og lå derefter ubenyttet hen nogle år. Beskæftigelseskonsulent Ib Grunnet fra Egtved Kommune, fik den ide, at grusgraven skulle bruges til at vise skulpturer af den verdensberømte kunstner Robert Jacobsen (1912-93), som boede i Tågelund ved Egtved. En idé som fhv. borgmester Jørgen Petersen tilsluttede sig.

Nej tak!
Både Ib Grunnet og borgemesteren gik til Robert Jacobsen, som først takkede bestemt nej-tak! Han var ikke landskabskunstner. Efter forhandlinger sagde Robert Jacobsen dog ja, hvis hans ven og landskabskunstner Jean Clarebout (1944-1997) blev projektleder. Der blev rejst fondsmidler til én skulptur ad gangen fra 1985 til skulpturparken indvies i 1991.

En idé fødes

Clarebout & Jacobsen

To kunstnere griber gravkoen
Jean Clarebout tilrettelagde skulpturparkens overordnede ide og forløb og skabte fem delskulpturer til grusgravens bakker. Robert Jacobsen bidrog med fire. Alle materialer knytter an til naturen: Kampesten, træ, jern (cortenstål) og sand (beton) og henviser både til den industrielle grusgravning og de materialer, isen skubbede rundt med.

Solens gang over himlen
Jean Clarebout var inspireret af bronzealderens tro på solen, som guddommelig. De ni delskulpturer udgør en samlet fortælling om solens gang hen over himlen. Oplevelsen af de monumentale skulpturer er ny hver dag, alt efter vejret, årstiden og lyset.

Clarebout & Jacobsen